Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #15: Det kännetecknar en attraktiv investering

Tessins investerarskola #15: Det kännetecknar en attraktiv investering

När man dagligen granskar potentiella fastighetsprojekt och fastighetsinvesteringar så får man till slut en viss känsla för vad som kännetecknar ett sunt och livskraftigt projekt. Utöver sedvanliga analyser av kalkyler, marknaden och konjunkturen så har vi identifierat ytterligare 5 kännetecken på att ett projekt är attraktivt utifrån ett investerarperspektiv:

1. Projektägaren bidrar med en ansenlig del eget kapital till projektet, typiskt sett 20 – 50 % av det totala kapitalet som investeras i projektet. Undvik projektägare som föredrar att riskera andras pengar framför sina egna.

2. Projektägaren ska ta störst risk i projektet – se till att det finns säkerheter för de lån som du investerar genom. Detta kan utgöras av pant i fastigheten eller i dotterbolag genom aktiepant, eller genom att projektägaren går i borgen för lånet. Detta säkerställer att du får ut hela din insats inklusive avkastning innan projektägaren får ut något kapital överhuvudtaget om något går snett.

3. Projektet ska ha bankfinansiering. Anledningen till detta är att en bankfinansiering ofta är en relativt billig finansieringsform vilket ger bättre kalkyler och i slutändan större säkerhet för dig som investerare. Vidare så är bankfinansiering ett uttryck för att banken tror på såväl projektägaren som projektet, vilket såklart är värdefullt även för dig som investerare.

4. Projektägaren ska ha referensprojekt antingen i form av egna tidigare slutförda projekt alternativt dokumenterad erfarenhet av jämförbara projekt.

5. Projektägaren ska ha en tydlig tidsplan så att du som investerare vet när i tiden du kan förvänta sig återbetalning av ditt lån jämte avkastning.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: