Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #1: Lär känna dig själv – vilken typ av investerare är du?

Tessins investerarskola #1: Lär känna dig själv – vilken typ av investerare är du?

Alla investeringar är förknippade med någon form av risk. Se därför till dig själv och din livssituation när du tar ställning till vilken form av investeringar som passar dig baserat på önskad risk och investeringshorisont. Fastighetsinvesterare kan typiskt sett delas in i tre kategorier:

1. Kassaflödesinvesteraren

Denna typ av investerare söker långvariga och stabila intäkter från sin fastighet. Det är kassaflödet som är det primära medan eventuell värdeökning och utvecklingspotential kommer i andra hand. Denna typ av investerare söker välskötta fastigheter med långa hyreskontrakt med stabila hyresgäster. Kassaflödesinvesteraren är noggrann med att intäkterna alltid överstiger utgifterna.

2. Långsiktiga investeraren

Denna typ av investerare är primärt intresserad av den långsiktiga värdeökningen på fastigheten medan kassaflöde och utvecklingspotential kommer i andra hand. Den långsiktiga investeraren fokuserar, typiskt sett, på lokala makroekonomiska faktorer såsom stadens ekonomiska utveckling, arbetsmarknaden samt nyproduktion av fastigheter.

3. Kortsiktige investeraren

Den kortsiktige investeraren har ett kortare investeringsperspektiv, typiskt sett, högst två år. Den kortsiktige investeraren är opportunistisk och söker fastigheter (a) vars värde kan ökas med små medel, såsom mindre kostsamma renoveringar eller genom att ändra användningsområde eller (b) som av någon anledning kan förvärvas till underpris. Då den kortsiktige investerarens mål är hög avkastning på kort tid så är en hög belåningsgrad vanligt förekommande.

Tänk igenom din livssituation, hur mycket pengar du har att investera och hur din exponering ser ut i övrigt. Bestäm dig för en risknivå inför varje investering och håll dig till den.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: