Tessin Dictionary: Byggnadskreditiv

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Byggnadskreditiv

En vanlig fråga som förekommer är hur olika lån fungerar för. Byggnadskreditiv är en lånetyp som används för att finansiera nya fastigheter eller ombyggnad av befintliga fastigheter. I Tessins byggnadskreditiv betalas lånebeloppet ut i etapper allt eftersom att projektet färdigställs. Tessins byggnadskreditiv passar bolag som avser att bygga, förädla eller på annat sätt utveckla fastigheter.

Idag är det viktigare än någonsin att hitta nya lösningar för att upprätthålla byggtakten. Tessins byggnadskreditiv gör det möjligt att finansiera upp till 80 procent av projektets totalkostnad inklusive byggnation och förvärv. Byggnadskreditivet är en finansieringsprodukt som betalas ut i olika etapper enligt en förutbestämd lyftplan.

Detta minimerar risken för långivarna och gör att vi kan garantera större belopp till en lägre effektiv ränta jämfört med vanliga lån. Erbjudandet går även att att kombinera med underliggande belåning från bank eller annan finansiär.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: