Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Svenska fastigheter – Hur ser spridningen på lägenheter ut i Sverige?

Svenska fastigheter – Hur ser spridningen på lägenheter ut i Sverige?

Visste du att 2 rum och kök på ungefär 60 kvm är den vanligaste lägenhetstypen i svenska flerbostadshus? I Sverige finns det en hel del olika typer av fastigheter och om du har funderat på att investera i svenska fastigheter kan det vara intressant att ta reda på lite statistik kring olika typer av bostäder.

Enligt SCB fanns det i slutet av förra året nästan 4,9 miljoner bostadslägenheter i Sverige. Det bor i dagsläget ca 10,1 miljoner invånare I Sverige. En hel del av befolkningen bor alltså i lägenhet. Dessa finns fördelade i olika typer av fastigheter. Exempelvis finns större delen av lägenheterna i flerbostadshus (51 %) och 41 % i småhus. Resterande lägenheter finns i fastigheter som erbjuder specialboende i form av studentlägenheter, seniorbostäder eller andra former av boende.

Efterfrågan av lägenheter är stor i hela Sverige eftersom befolkningen ökar i jämn takt. Dock ser boendeformerna olika ut beroende på var i Sverige man bor. I samma publikation från SCB visar statistiken att om man ser på landets största kommuner så dominerar hyresrätterna i 7 av 10 kommuner. I Örebro är det nästan 4 av 5 lägenheter som är hyresrätter. I Stockholm däremot är däremor bostadsrätter i majoritet med 64 %.

Sveriges befolkning ökar av olika anledningar, dels eftersom det föds fler än det dör men även eftersom vi blir allt äldre. 2017 var var femte svensk över 65 år. 2070 beräknas var fjärde svensk vara över 65 år. Detta kommer påverka svenska fastigheters och bostäders efterfrågan. Dels kommer det finnas behov av fler äldrebostäder men även de yngre åldersgrupperna kommer att öka och det innebär att studentbostäder och andra typer av boenden kommer efterfrågas i allt högre takt.

Om du är ute efter att investera i svenska fastigheter kan du undersöka vilka typer av fastighetsprojekt du tror behövs för att fylla efterfrågan samt vilka projekt kommer generera den avkastning du är ute efter. Försök därefter hitta projekt som faller in i den kategori du är intresserad av. Att undersöka statistik är endast ett sätt att skapa sig en bild av hur fastighetsmarknaden kan komma att utveckla sig i Sverige och det finns en rad olika alternativa förlopp som kan ändra riktning helt. Kom därför ihåg att alla investeringar har sina risker och du kan lika väl göra en fantastisk investering som en där du förlorar hela ditt investerade kapital.

Läs mer om hur du kan börja investera i fastigheter via crowdfunding i Sverige.

Du kanske även gillar: