Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Sparkonton populärare än att spara i fonder

Sparkonton populärare än att spara i fonder

Att spara i fonder är den näst största sparformen i Sverige men sparkontot står fortfarande som nummer ett, det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. Endast en av tio uppger att de inte har något sparande alls och hälften av de tillfrågade har ett sparkapital på minst 100 000 kr.

Ju högre kapital desto högre andel som sparar i fonder

Oavsett storlek på sparande och kapital har de flesta svenskar ett sparkonto men när det gäller att spara i fonder ser siffrorna annorlunda ut. Svaren från de dryga 3000 personer, som deltagit i undersökningen, visar att ju högre sparkapital innebär desto större benägenhet att spara i fonder och andra typer av värdepapper. Det kan ha att göra med att de som har ett större kapital avsätter en större del till långsiktigt sparande. Att spara i fonder är ett exempel på vad de flesta anser som långsiktigt.

Män och kvinnor sparar i fonder i lika stor utsträckning

Att spara i fonder är den näst vanligaste formen att spara och 65 % av deltagarna uppger att de sparar i fonder. Kvinnor och män sparar i fonder i lika stor utsträckning men fler män sparar i aktier i jämförelse med kvinnorna. Deltagarna tillfrågades hur riskbenägna de var i sitt sparande och siffrorona visar att männen var mer riskbenägna än kvinnorna då 40% av männen svarade att de var ganska riskbenägna eller mer medan kvinnornas svar visade på 20 % riskbenägenhet.

Spara i fonder på lång sikt

När man sparar i fonder sprids riskerna över flera värdepapper och de flesta föredrar att diversifiera sitt sparande för att minska riskerna med att ha allt sparande i samma korg. Då kan sparande i fonder vara ett bra komplement till sparkontot. Att spara i fonder kan också föredras av flera av den anledningen att ju fler värdepapper desto mer sprids riskerna. De värdepapper som ingår i en viss fond påverkar riskerna med just den fonden. Du som funderar på att spara i fonder bör därför undersöka riskerna och tänka på att om du sparar långsiktigt kan även fonder med högre risk lämpa sig för ditt sparande. Är man ute efter ett kortsiktigt sparande är det generellt sett bra att undvika för hög risk i de investeringar man gör.

Tips för dig som vill börja spara i fonder

Börja med att spara ihop en buffert på två till tre månadslöner på ditt sparkonto som du kan ha för oväntade utgifter.
Välj fonder att spara i. Tänk på fördelningen av aktier och räntebärande värdepapper när du väljer risknivå. Fler aktier innebär högre risk.
Om du valt att spara i fonder under en lång tid bör du undersöka vilka fondavgifter som gäller för ditt sparande.

Extra tips: Om du känner dig osäker kan du ta hjälp av en rådgivare som kan förklara risker, förväntad avkastning samt vad som kan hända i värsta fall och i bästa fall.

Är du intresserad av andra former av sparande som kan ge avkastning? Läs då om hur du kan investera i crowdfunding på tessin.se.

Du kanske även gillar: