Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Avtal och negativ ränta - hur funkar det ihop?

Avtal och negativ ränta - hur funkar det ihop?

För inte så länge sedan frågade teamet på Tessin om det negativa ränteläget påverkat juridiken eller standarddokumentation för lån. Det är en spännande fråga av flera anledningar. Vi hamnade snabbt i en debatt om företeelsen negativ ränta.

Bortsett från tsunamivågen av ny reglering i kölvattnet av förra finanskrisen ändras svenska lagar och regler för finansiella avtal mycket sällan. Trots detta uppfattar vi specialister det som att ”finansieringsjuridiken” är i ständig förändring och utveckling.

Det beror på att den finansiella spelplanen ändras i takt med uppkomsten av nya beteenden och marknadsförutsättningar. Negativ ränta är ett exempel. Detta påverkar såväl bankerna internt som standarddokumentationen för lån till aktörer på marknaden.

Den negativa räntan har bland annat tvingat bankerna att ta ut en avgift på kundernas tillgodohavanden. När storbanker för första gången aviserade för treasury-avdelningarna på de större noterade bolagen att avgiften skulle tas ut ”over night” klarade inte bankernas datasystem av att hantera avgiften. I vissa fall dröjde det upp till ett år innan banken hade anpassat programvaran så att minusräntan faktiskt kunde debiteras. Detta är bara ett exempel på en förändring som aktörer på den finansiella marknaden inte kalkylerat för och tvingats hantera.

Ett annat exempel är hanteringen av standardavtal som är skrivna helt utan beaktande av att räntan kan vara negativ. Numera är utgångspunkten att långivare har förtydligat att referensräntan ska beräknas vara noll om den är negativ, även om den exakta hanteringen (och konsekvensen för en enskild aktör) som vanligt är en förhandlingsfråga.

Om man generaliserar är principen att låntagare inte ska kunna ”tjäna pengar” på att låna från bank. Den andra sidan av myntet är att det numera kan medföra kostnader att ha pengar på ett inlåningskonto, vilket lett till andra intressanta beteenden.

Timing av transaktioner och återbetalning av lån på villkorsändringsdagar har blivit en angelägen fråga för att inte ha likvida medel på bank i onödan. För inte så länge sedan gällde såklart det omvända. Vi får se vad som gäller om 10 år!

Du kanske även gillar: