Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Sök stöd hos Boverket för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Sök stöd hos Boverket för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket utlyser emellanåt stöd som rör byggande, samhällsutveckling och gemensamma miljöer. I många fall riktas stöden mot kommuner och forskningsinstitut, men ibland ingår också privata aktörer i målgruppen. Just nu, fram till den 8 oktober 2018, pågår ansökningsperioden för ekonomiskt stöd för utveckling inom innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet är öppet att ansöka om för svenska företag som ska sätta igång med ett projekt som ska främja t.ex. digitalisering och moderna lösningar inom bostads- och byggbranscherna.

Boverket innehar en roll som koordinator och administratör av olika former av stöd, garantier och bidrag som har anknytning till uppförande av bostäder och utveckling av teknik som relevant för bostadsbyggande. Detta mandat har givits till myndigheten av regeringen och stöden ges i enlighet med gällande EU-rätt.

De olika formerna av stöden som ges av Boverket kan ha olika målgrupper. I vissa sammanhang riktas stöd mot privatpersoner som behöver hjälp att ta sig in på bostadsmarknaden eller mot kommuner som ser ett behov av ett utökat bostadsbyggande eller om en liten kommun har en annars olönsam bostadsmarknad.

Emellanåt ger Boverket stöd till privatägda företag i syfte att driva på utvecklingen av exempelvis byggteknik, eller för byggnation av bostäder ämnade för särskilda målgrupper i samhället såsom äldre och studenter.

Nu, under perioden 1 augusti till 8 oktober 2018, pågår ansökningsperioden för stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Totalt är det 275 miljoner kronor som är ämnat att delas ut under åren 2018-2020.

Vad kan man få stöd för?

Regeringen har för avsikt att stärka incitamenten för mer utveckling och innovation inom byggindustrin i syfte att uppnå mer hållbart byggande. Därför fattades i april beslut om att stötta projekt ämnade att introducera ny teknik inom exempelvis bostäders utformning, byggindustri, inomhusmiljö samt digitalisering kopplat till boendet.

Stödet riktas bland annat till företag av mindre storlek som ska genomföra projekt inom de fastställda ramarna. Stödet är således inte i vanliga fall tydligt riktat mot byggherrar, utan snarare mot leverantörer till projektägare. Det kan exempelvis röra sig om att utveckla produkter eller tjänster som minskar material och kostnader för byggandet, att utveckla lösningar som främjar socialt umgänge bland de boende eller att minska och effektivisera energiförbrukningen. Projektet får ännu inte vara påbörjat när ansökan görs.

Främst är stödet riktat mot forskning på området, men om mottagaren av stödet är ett litet eller medelstort företag och om stödet inte snedvrider konkurrensen på marknaden, tillåts privata aktörer som inte bedriver industriell forskning att ta emot stöd. I sådana fall kan man dock som mest få 200 000 euro under en treårsperiod.

Sök stödet

Är du renodlad byggprojektägare? Då är detta stöd kanske inte relevant för dig. Men håll utkik på Boverkets hemsida med jämna mellanrum för att se om det dyker upp stöd som är riktade till dem som utvecklar och bygger bostadsfastigheter. Exempelvis har stöd givits för byggnation av hyresrätter på mindre orter samt för uppförande av studentlägenheter i både Stockholm och andra större studieorter.

Om du som läser detta däremot har en idé om hur innovation och utveckling inom bostads- och byggindustrin kan främjas och du, eller ditt företag eller startup, vill genomföra ett projekt på detta område, bör du ta en närmare titt på Boverkets hemsida för att få finansiering till projektet.

Hitta mer information om stödet för innovativt och hållbart bostadsbyggande samt ansökningsblankett på Boverkets hemsida.

Du kanske även gillar: