Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Snabbguide: Fem steg inför en fastighetsinvestering

Snabbguide: Fem steg inför en fastighetsinvestering

Marknads- och omvärldsanalys

Innan du specialstuderar projektet måste du bilda dig en uppfattning om hur ekonomin mår i stort. September 2008, precis när finanskrisen precis bröt ut, var en dålig tid att satsa pengar i byggprojekt, hur grundligt planeringen än kan ha sett ut på pappret.

Nästa steg är att titta på hur marknaden för din form av fastighet ser ut. Kommer efterfrågan hålla i sig eller till och med öka under projekttiden? Finns det lagförslag eller andra politiska beslut som kan påverka investeringen?

Syna läget

Det är en gammal sanning att fastighetsbranschen är besatt av läget. Att enbart värdera det i termer av avstånd till ortens centrum håller på att förändras – läs gärna detta inlägg – men läget är givetvis betydelsefullt även fortsättningsvis.

Var både bred och specifik i din analys. Hur ser det långsiktiga utbudet ut för din typ av fastighet? Ett planerat bygge av liknande bostäder ett kvarter bort kan ju givetvis riskera värdet på ditt bygge. Likaså kan en storsatsning på kollektivtrafik få kvadratmeterpriserna att stiga.

Mer specifikt: Är fastigheten skymd av andra hus eller har det bättre utsikt än andra objekt i området? Kom ihåg att varje objekt är unikt.

Kontrollera risknivån

Generellt finns det ett samband mellan risk och avkastning. Hög risk belönas vanligtvis med hög avkastning. Hur ser avkastningen ut i förhållande till risknivån? Och ännu viktigare: Hur förhåller sig risknivån till din livssituation? Är det pengar du har råd att förlora kan du satsa på högre risk och därmed högre avkastning. Om inte, kanske en investering i ett hyreshus är en mer passande affär.

Levererar bolaget

Så här långt ser allting bra ut. Kalkylerna är rimliga och planeringen utförlig. En viktig sak återstår: Kommer bolaget lyckas med projektet? Här gäller det att göra en slags helhetsbedömning av företaget. Har det all kompetens som behövs? Hur ser deras track-record ut?

Ett annat sätt att utvärdera projektet är att se hur stor del av det som bolaget självfinansierar. En hög belåningsgrad innebär högre risknivå, eftersom bolaget kan få problem med sina finanser om en lågkonjunktur slår till.

Ha marginalerna på din sida

Värdeökningen är en anledning till att många investerar i fastigheter. Men stirra dig inte blind på värdeutvecklingen, den kan vara svår att förutspå. Då är det enklare att sätta sig in i de intäkter som skapas av fastigheten. Hur ser betalningsviljan ut hos hyresgästerna, såväl privatpersoner som kommersiella aktörer? Kan de ersättas om de säger upp sina kontrakt? Investera i objekt som är lönsamma på egna meriter och betrakta värdestegringen som en välkommen bonus.

Vill du lära du veta mer om fastighetsinvesteringar? Ladda ner vår e-bok 9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering

Du kanske även gillar: