Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i skog

Investera i skog

Funderar du på att investera i svensk skog?

I Sverige har vi många och stora skogspartier innebärande att skog är ett fullt realistiskt och relativt vanligt investeringsalternativ för svenska befolkningen. I dag ägs ungefär hälften av den svenska skogen av privataktörer.

Skogsinvesteringar är, generellt sett, inget som passar den otålmodige börsklipparen eller kvartalskapitalisten. Det brukar sägas att ”skog köper man till barnbarnen” - det är alltså en långsiktig investering med betoning på just långsiktig. Vid exempelvis granplantering så kan en första gallring ske först efter 25 år och sedan efter 35 respektive 45 år efter plantering. Det är inte förrän efter 70 - 75 år efter planteringen som total avverkning kan ske. Man brukar räkna på en årliga avkastning på cirka 4-6 % för den genomsnittlige skogsinvesteringen.

Skog betraktas som en lågriskinvestering. Det är ett tillgångsslag som är konkret, har låg likviditet samt som i stort sett saknar spekulativa inslag. Virke från svensk skog håller hög kvalitet och efterfrågan på svenskt virke är därmed stor på den internationella marknaden, särskilt för bostadsbyggande. Skogsinvesteringar har dock exponering mot världskonjunkturen då minskat byggande även minskar efterfrågan på svensk skog. Vidare har det anförts att den ökade digitaliseringen kommer att minska efterfrågan på papper (tidningspapper, skrivarpapper etc) vilket kan komma att slå mot skogspriserna. Skeptikerna menar dock att skogspriserna kommer att skena den dagen då kineserna börjar använda toalettpapper...

En jämförelse mellan skog och fastigheter

En skogsinvestering har likheter med en investering i ett hyresbestånd. Det handlar om långsiktiga investeringar med stabila och förutsebara avkastningar. Fördelen med fastigheter är att dessa ger ett stabilt och jämn avkastning medan skogsinvesteringar enbart ger avkastning i samband med gallring och avverkning. Vidare kan en fastighet öka i värdegenom att förädlas eller genom ändrat användningsområde – något som är betydligt svårare med skog! En ytterligare aspekt som bör lyftas fram är att fastigheter i rätt läge kan antas komma att fortsätta öka i värde i takt med den pågående urbaniseringen, medan framtiden är mer oviss för skogen. Fastigheter normalt sett en bättre likviditet, innebärande att den kan avyttras snabbare och billigare. Dock bör man vara medveten om att fastigheternas fördelar även till viss del driver spekulationsinvesteringar, vilket skogen i dagsläget är skonad ifrån.

Ett smidigt och billigt sätt att investera i fastigheter är att köpa andelar i en konkret fastighet eller fastighetsprojekt, vilket Tessin erbjuder via sin crowdfundingplattform.

Du kanske även gillar: