Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Så bygger du energisnålt

Så bygger du energisnålt

Hur bygger man så energisnålt som möjligt?

Tessinbloggen tog ett samtal med Hans Eek, en av upphovsmännen till passivhuset.

Historiskt sett står sig Sverige väl när det gäller energieffektiva hus, berättar Hans Eek, arkitekt och expert på Passivhuscentrum. Sedan 1700-talet – seklet då familjen Tessins stora arkitekter var verksamma – har det funnits utbredd kunskap i att bygga energieffektivt. Och den svenska byggnormen från 1975 – framdriven av 70-talets oljekris – var länge världsledande.

Ett passivhus saknar traditionellt värmesystem och värms i huvudsak av solstrålning, kroppsvärme och husets ordinarie apparater, som kyl, spis och datorer. Principerna är enkla; det handlar i grund och botten om att minimera värmeutsläppen. Dessa utsläpp kan delas upp på tre poster: ventilation, varmvatten och ledning genom husets skal (transmissionsförluster).

För att bygga energieffektivt är isoleringen avgörande. I ett passivhus kan den vara upp till en halvmeter i tjocklek. Tillsammans med moderna fönsterkonstruktioner och värmeväxlare för ventilationen innebär det en sammantagen merkostnad på cirka fem procent för flerbostadshus.
– Den investeringen bär sig eftersom räntan på extrainvesteringen betalas av de minskade energikostnaderna, säger Han Eek.

Det finns även goda möjligheter att förbättra energieffektiviteten i äldre hus. Det visade Hans Eek inte minst i ett projekt i Brogården i Alingsås, där ett miljonprogramsområde renoverades 2008. Energianvändningen för uppvärmningen sänktes med cirka 80 procent.

Hur ska man gå till väga om man vill utvärdera energiförbrukningen i sin egen bostadsrättsförening?
– Genomför en energiinspektion och kartlägg hur stora värmeförlusterna är för varmvatten och ventilation. Det gäller att ta ett detaljerat grepp, inte bara se till fjärrvärmen. Då kan man se var man kan spara och göra en ekonomisk kalkyl utifrån det.

Som intresserad lekman kan man göra det grundläggande själv, menar Hans Eek. Andra moment – som att exempelvis bilda sig en uppfattning av ventilationsflödet – kan kräva ett proffs.

En energiinspektion är särskilt intressant om man står inför ett större underhåll då det ändå krävs investeringar i fastigheten. När avloppssystemen behöver bytas ut kan det vara läge att satsa på mer energieffektiva konstruktioner. Med varmvattenväxlare och snålspolande armaturer kan man minska svinnet.

I bostadsrättsföreningar är det oftast omöjligt att göra större ingrepp och renoveringar eftersom föreningens medlemmar måste kunna bo kvar i sina lägenheter. Om fastigheten ska renoveras kan det vara en idé att installera värmeväxlare. När det är dags att byta fönster ska man välja dem som isolerar bäst, även om prislappen är högre än för vanligt glas.
– Det spar mycket energi. Dessutom blir det större komfort med mindre kallras, säger Hans Eek.

En annan god idé är att införa varmvattenmätning och låta de boende betala för varmvattnet, menar Hans Eek.

– Det införde vi i Brogården i Alingsås. Vi förväntade oss att varmvattenskonsumtionen skulle minska med 30 procent, men resultatet blev en halvering.

Vad är det viktigaste i byggprocessen för att bygga energieffektivt?

– Att alla inblandade har rätt kunskaper och är medvetna om vikten av att bygga tätt. Annars släpper man ut värme och riskerar att få in fukt och mögel. Det händer att snickarna gör täta lösningar, som sedan skadas när elektriker ska installera sladdar och funktioner. För att lyckas krävs det samarbete och samverkan mellan alla aktörer.

Tillsammans med tyske forskaren Wolfgang Feist räknas Hans Eek som passivhusets upphovsman. Efter en föreläsning inför den amerikanske ambassadören fick Hans höra att det är omöjligt att marknadsföra en produkt i USA med prefixet passiv, men det har inte hindrat das Passivhaus från att ta Tyskland med storm. Och nu tyder det mesta på att byggtekniken får draghjälp från EU. Om fem år gäller nämligen EU-direktivet om att alla nyproducerade offentliga byggnader ska vara nära-nollenergihus.

– Boverket jobbar med att anpassa de svenska byggnormerna efter detta. Man kan säga att passivhus är på väg att bli den nya normen, säger Hans Eek.

Du kanske även gillar: