Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Så blir en byggnad till – steg för steg

Så blir en byggnad till – steg för steg

Att bygga är en lång process. Det är knappast bara att sätta spaden i marken. Här guidar dig Tessinbloggen genom alla steg som en byggherre måste ta innan en ny byggnad kan bli till.

Köp en tomt

Nu äger du en tomt. Det är ju i alla fall en start. Nu är frågan om det finns en detaljplan för tomten. Förhoppningsvis hade du redan koll på detta innan du köpte den. Detaljplanen är en kommunal handling som reglerar vad tomten får användas till. Den kan bland annat ge information om vattenledningar under marken och annat som du måste ta hänsyn till när du exploaterar tomten. Detaljplanen är i sin tur kopplad till kommunens översiktsplan, som ger en långsiktig beskrivning av hur kommunens mark ska användas. Om du har undersökt att det du vill bygga är förenligt med detaljplanen kan du söka bygglov. Om inte får du ta itu med detaljplanen.

Ny detaljplan

Saknas det en detaljplan får du skapa en själv, förslagsvis genom att anlita en arkitekt. Planen ställs ut och måste klubbas igenom av kommunen innan den blir giltig. Hur lång tid den ställs ut kan variera mellan olika kommuner. Under utställningstiden tar kommunen emot yttranden om detaljplanen, så håll i tummarna för att grannarna inte ogillar dig. Efter att detaljplanen blivit antagen kan den överklagas till flera instanser.

Du kan också begära att få göra ändringar i detaljplanen, exempelvis om du vill renovera eller riva en byggnad för att bygga en ny.

Bygglov

Nu är du på väg. Dags att söka bygglov. Dessa handlingar ska bland annat innehålla en situationsplan som visar tomtgränser samt huvudritningar i skalan 1:100. Om det inte rör sig om enkla åtgärder behöver du även utse en kontrollansvarig, som fungerar som en länk mellan stadsbyggnadskontoret och som kan garantera att du följer alla regler när du väl kommer igång med byggandet.

Även bygglov kan överklagas till en rad instanser. För att du inte ska förlora tid under bygglovsprocessen gäller det att ha perfekt ordning på alla dokument och att följa detaljplanen.

Startbesked

Så här långt in i byråkratin kan man tänka sig att det är dags att sätta spaden i marken. Men om det inte rör sig om en mindre åtgärd behöver du även ett startbesked. Det utfärdas av byggnadsnämnden, samma nämnd som utfärdar bygglovet.

Innan du kan få ett startbesked krävs ett tekniskt samråd med en teknisk samrådshandläggare. Här blir, som namnet antyder, ofta rätt så tekniskt. Hur ser elförsörjningen ut och vad klarar byggnaden för energivärden? Kan du som byggherre garantera att ni under byggprocessen kommer att leva upp till miljödirektiven och arbetmiljölagstiftningen?

Startbeskedet utfärdas när nämnden bedömer att ditt byggprojekt kommer att uppfylla lagens och föreskrifternas alla krav.

Bygg

Startbeskedet i hamn? Nu så. Bara att bygga.

Slutbesked

Byggnaden får inte tas i bruk förrän du har ett slutbesked. Vitsen med slutbeskedet är att du som fastighetsägare ska bevisa att byggnad uppfyller samhällskraven och inte är farlig att vistas i.

För att få ett slutbesked krävs att din byggnad passerar slutbesiktningen som utförs av en extern part. Vanligtvis krävs det även ett slutsamråd med stadsbyggnadskontoret som kontrollerar att du följt alla dina åtaganden längs med vägen.

Voila. Ny byggnad.

Du kanske även gillar: