Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Risk vs avkastning: en resa genom en fastighets livscykel

Risk vs avkastning: en resa genom en fastighets livscykel

Inom fastighetsbranschen pratar man vanligtvis om tre utvecklingsfaser:

 • Nyproduktion

 • Förädling

 • Förvaltning

Läs mer om vad de olika faserna innebär i vår tidigare bloggpost.

Givet de olika faserna olika förutsättningar, finns också stora skillnader i risk och avkastningsmöjligheter.

Det säger nästan sig själv att byggandet av en medeltidsby i Götene innebär avsevärt högre risk än att äga 50 år gamla hyresbostäder i centrala Stockholm - men med det kommer också stora skillnader i möjlig avkastning.

En hyresfastighet har sina naturliga begränsningar i form av reglerade hyror och ett maxantal lägenheter. Medeltidsbyn i Götene hade kunnat lockat Arn-fantaster från hela världen och genererat hög avkastning till sina investerare, men när besökarna uteblev fanns inte mycket värde kvar.

Förenklat kan man alltså säga att potentiell avkastning ökar linjärt med förhöjd risk.

Men vad kan man förvänta sig för avkastning i de olika faserna och hur skiljer sig riskerna åt?

Förvaltning: Risknivå låg - avkastning mellan 5-10 %

Vanliga risker:

 • Vakanser/fel hyresgäster

 • Ökade driftskostnader

 • Förändrat ränteläge

Förädling: Risknivå medel - avkastning mellan 10-15 %

Vanliga risker:

 • Överskridande av budget

 • Försäljning/uthyrning

 • Räntebetalningar

Nyproduktion: Risknivå hög - avkastning mellan 15-20 %

 • Byggnation

 • Tillstånd och miljö

 • Konjunktursvängning

Notera att både avkastning och riskniåver bara är exempel - varje objekt är unikt.

Du kanske även gillar: