Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Placera pengar – Hur placerar du?

Placera pengar – Hur placerar du?

Placera pengar – Hur placerar du?

Det finns en uppsjö av investeringar att göra och du som funderar på att inleda din resa mot ekonomiskt oberoende bör ha koll på vilken typ av placerare du är. Att placera pengar kan skilja sig markant mellan olika investerarprofiler och här listar vi tre profiler som är värda att känna till. Att fundera på vilken typ av investerare du är, är en bra grund att stå på när du vill börja placera pengar i olika projekt eller värdepapper. Dessa exempel av olika personligheter som finns bland de som placerar pengar kan skilja sig delvis eller helt från vad du själv upplever din inställning till att placera pengar.

Den försiktige

Den försiktige investeraren är ofta relativt ny på att placera pengar och tar hellre det säkra före det osäkra. Sparkontot är nummer ett för denna person när det gäller att placera pengar generellt. Vid investering väljer den försiktige att placera pengar i stabila fonder som har låg risk. Denna typ av investerare har ofta behov av sitt kapital inom en kortare tidsperiod och har också mer kortsiktiga mål med sina investeringar och vill inte att de placerade pengarna tappar värde, inte ens tillfälligt. En anledning kan vara att personen har en oregelbunden inkomst. Detta innebär att när marknaden går ner har denna typ av investerare tendens att ta ut alla placerade pengar för att sätta in dem på sparkontot istället. Med andra ord är den försiktige investeraren inte beredd att uppleva marknadens upp och nedgångar för möjligheten till avkastning.

Den balanserade

Den balanserade investeraren kan både vara ny samt veteran när det gäller att placera pengar. Denna investeraren skiljer det investerade kapitalet helt från sina inkomster och andra tillgångar. Den balanserade investeraren avsätter en viss procent av sin inkomst till buffertsparande och en viss del enbart till investeringar och räknar på att ha dessa pengar placerade en längre tid. När den balanserade investeraren placerar pengar kan det vara olika typer av investeringar, både hög risk och låg risk. Däremot lägger den balanserade investeraren aldrig allt kapital i en och samma korg. Denna typ av investerare sprider riskerna genom att bygga en diversifierad portfölj när det är dags att placera pengar.

Den offensive

En investerare som är offensiv i sitt sätt att placera pengar är redo och förberedd för marknadens berg-och dalbana och väljer ofta aktier och andra värdepapper som har hög avkastning men också innebär höga risker. Denna typ av investerare skiljer även på sin privatekonomi från sitt investeringskapital. När marknaden går ner har den offensive investeraren tendens att placera mer pengar i sina värdepapper eftersom denne ser det som ett tillfälle att placera pengar billigare och därmed ha chans på högre vinst vid ett senare tillfälle.

Om du känner igen dig som en balanserad eller offensiv investerare är du kanske intresserad av möjligheten att placera pengar i fastighetsprojekt med hög avkastning. Läs mer om hur du investerar i fastigheter via Tessin.

Du kanske även gillar: