Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Om FIRE-rörelsen och dess implikationer, del 2

Om FIRE-rörelsen och dess implikationer, del 2

Financial Independence, Retire Early, eller FIRE, är en rörelse och livsfilosofi som har fått fäste på senare tid. Målet för dess anhängare är att under kort tid ackumulera en tillräckligt stor förmögenhet för att man ska kunna gå i pension mycket tidigare än gängse pensionsålder - i vissa fall när man är så ung som under 30 år. Vi har i inlägg på två delar tittat närmare på vad FIRE innebär och vad du kan lära dig av rörelsen.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

FIRE-rörelsen och dess anhängare har på senare tid porträtterats friskt i media. Akronymen står för “Financial Independence, Retire Early” och under hösten har detta investeringsfenomen uppmärksammats i såväl Dagens Industri som SVT, men också i Nordnets podcast Sparpodden. FIRE beskrivs som den unga generationens väg till tidig pension och det rapporteras om anhängare som lämnar ekorrhjulet redan i 40- 30- och till och med 20-årsåldern. I denna andra del tittar vi närmare på för- och nackdelar med FIRE och tidig pension, men läs även del 1, där vi närmare beskriver FIRE och matematiken bakom denna livsåskådning.

Vi har i den första delen om FIRE berättat om vad denna rörelse innebär. Nu ska vi däremot titta närmare till om det är en så god idé, eller om det bara är ett utopiskt tankeexperiment.

Fallgropar med FIRE

En tidig, och i vissa fall mycket tidig, pension kan låta lockande. Däremot bör den, som drömmer om att lägga upp fötterna på bordet, ha i åtanke att det finns både baksidor och dolda risker med att följa FIRE. Här är de sex största möjliga fallgroparna med FIRE:

Börsras och dålig timing

Börsen är mycket svår att tima och förutspå. Visst förekommer både snabba och långa uppgångar, men det händer också att mycket stora värden går förlorade på kort tid. Två exempel på detta är den stora depressionen 1929 då amerikanska börsen tappade 86 procent av sitt värde samt 2007-års finanskris då Dow Jones-indexet gick ned 54 procent. Skulle dina pensionspengar klara sig om en sådan nedgång inträffar i början av din pension? Nog skulle det vara svårt att förbli tidig pensionär om din portfölj decimeras från 7 500 000 kronor till omkring mellan 1 050 000 till 3 450 000 kronor, när du förväntar dig plocka ut 300 000 kronor per år. Då blir det en knaper pension.

Vad ska du göra med din tid?

På pappret kan det låta underbart att inte ha ett jobb att gå till och att man kan göra precis vad man vill, eller att låta bli att göra det man inte vill. Det har däremot visat sig att risken för depression är vanligare för de som går i pension tidigt, jämfört med de som är kvar i arbetslivet, vare sig det rör sig om heltid eller deltid. Detta beror på att människan vill finna ett syfte i vardagen, och om man inte håller sig sysselsatt med ett arbete eller någon meningsfull aktivitet, är det lätt att man blir deprimerad. Om du går i tidig pension, bör du se till att du fyller vardagen med något du brinner för - kanske att du arbetar deltid med något som tidigare bara kunnat vara en hobby?

Tillbaka till arbetet?

Om du skulle gå tillbaka till att ta anställning efter en tid, oavsett om det sker av fri vilja eller på grund av att din förmögenhet minskat i alltför stor mån, vore du redo? Tänkt då på att du kan ha stått utanför arbetslivet i många år. Främst två saker kan då ha hänt: dels att dina tidigare kunskaper kanske blivit obsoleta och inte längre efterfrågas på marknaden eller dels att du inte har samma erfarenheter på ditt CV som de som du konkurrerar med om tjänsten. Därför kan det bli tufft att komma tillbaka och få ett kvalificerat jobb.

Uppoffringar i konsumtion

Att anamma FIRE, innebär i många fall att man får ge upp mycket i konsumtion. Uppoffringen beror på att man dels ska kunna ackumulera sin förmögenhet snabbt och dels att man ska kunna ha råd att leva länge på pensionsmedlen. I sådana fall kan man tvingas vänja sig vid att mycket färre restaurangbesök och semestrar.

Om du investerar fel?

Hand i hand med punkten ovan om börsras, går frågan om du lyckats investera bra. Alla som lever efter FIRE är inte välbevandrade inom börs och investeringar, så risken för felinvesteringar föreligger. Detta kan i sådana fall få stora konsekvenser på den tidiga pensionen och urholka förmögenheten. I en sådan situation, kan det dessutom bli svårt att gå tillbaka till jobbet, vilket också nämnts tidigare.

Nationalekonomiskt ohållbart

Även om du, tillsammans med några andra eldsjälar, skulle lyckas uppnå en mycket tidig pension, skulle det inte ha någon vidare påverkan på det finansiella systemet. Däremot, om för många anammar FIRE-metodiken och går i tidig pension, skulle det finnas för få kvar i arbetslivet som kan skapa värden i de företag var FIRE-anhängarens pengar finns placerade. Ur en nationalekonomisk synpunkt, är således FIRE ohållbart. Lägg därtill faktumet att allt fler äldre ska försörjas genom pension, varpå det inte skulle fungera om de unga - som ska försörja de äldre - också gick i pension. Någon måste producera det värde som ger avkastning i dina investeringar.

När bör du inspireras av FIRE-rörelsen?

Så är FIRE bara en fluga som bara verkat genomförbar endast nu under rådande långvarig högkonjunktur och inte skulle fungera över tid? Liksom vi har belyst här ovan, finns det fallgropar och risker med att anamma FIRE. Däremot, står samhället inför stora demografiska utmaningar som gravt belastar det befintliga pensionssystemet. För att vara säker på att man har en pension man kan leva på, är det viktigare än någonsin förr att själv spara till pensionen.

Även om du inte vill följa efter FIRE-trenden och pensionera dig när du är 40, är det klokt att öka dina besparingar för att kunna ha en pension finansierad med dina egna medel, och se eventuella utbetalningar från den allmänna pensionen som en bonus. Dessutom bör du se till lärdomar om kostnadsbesparingar som förespråkas av FIRE-entusiaster för att se till att du inte lever över dina tillgångar när pensionen väl kommer, vare sig du pensionerar dig tidigt eller i sedvanlig pensionsålder. Du kan också anamma FIRE för att gå ned i arbetstid och kanske arbeta med att frilansa som en digital nomad, var du än vill i världen.

Oavsett om du identifierar dig som en FIRE-anhängare, finns således visdomar du kan ta till dig från denna livsstil. Du bör spara privat för din pension och genom att titta närmare på FIRE, kan du bilda dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha lagt undan och investerat för när det är dags att lämna arbetslivet. Därutöver bör du ha identifierat vilka fallgropar som finns för att navigera runt dem. Vårt tips är att investera diversifierat och bygga en portfölj som inte är fullkomligt exponerad mot börsen.

Ska du leva FIRE-livet fullt ut eller bara plocka russinen ur kakan för ekonomisk frihet? I bägge fallen bör du ta en titt på Tessins projektsida för att hitta intressanta investeringar i i lån till fastighetsprojekt för att börja bygga ditt pengamaskin inför pensionen. I december och januari marknadsförs ett stort antal lån, bland annat uppförandet av bostadsrätter med bottenpant.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: