Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Om FIRE-rörelsen och tidig pension, del 1

Om FIRE-rörelsen och tidig pension, del 1

Financial Independence, Retire Early, eller FIRE, är en rörelse och livsfilosofi som har fått fäste på senare tid. Målet för dess anhängare är att under kort tid ackumulera en tillräckligt stor förmögenhet för att man ska kunna gå i pension mycket tidigare än gängse pensionsålder - i vissa fall när man är så ung som under 30 år. Vi har i inlägg på två delar tittat närmare på vad FIRE innebär och vad du kan lära dig av rörelsen.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

FIRE-rörelsen och dess anhängare har på senare tid porträtterats friskt i media. Akronymen står för “Financial Independence, Retire Early” och under höstyen har detta investeringsfenomen uppmärksammats i såväl Dagens Industri som SVT, men också i Nordnets podcast Sparpodden. FIRE beskrivs som den unga generationens väg till tidig pension och det rapporteras om anhängare som lämnar ekorrhjulet redan i 40- 30- och till och med 20-årsåldern. Men vad innebär FIRE-filosofin egentligen? Det svarar vi på här nedan, medan vi i del 2 sett till för- och nackdelar med FIRE och tidig pension.

Så funkar FIRE

Kortfattat, innebär FIRE att den som tillämpar denna strategi, under en kort tid (några års tid) sparar en så stor del av sina inkomster som möjligt, för att sedan kunna gå i pension genom att varje år ta 4 procent av det sparade beloppet. Förmögenhetens slutliga storlek kan variera från person till person beroende dels på om man vill ersätta hela löneinkomsten med kapitalinkomster och dels på hur mycket man vill kunna leva på när man väl går i pension.

Bland vanligheterna hör, att FIRE-anhängaren drar ned på sina utgifter under fasen för kapitalansamling för att kunna spara en större del av intäkterna, men också för att vänja sig vid ett mindre flådigt liv under pensionen. Det är nämligen lättare att leva på kapitalet om man har ett sparsamt leverne.

Således brukar FIRE-anhängare hålla igen på onödiga utgifter. En kaffe latte på vägen till jobbet eller dyra avokadosmörgåsar hör inte till dessa personers diet. Därutöver väljer FIRE-investeraren att flytta ut från stadskärnor för att istället bo bekvämt i en förort med lägre bostadskostnader.

Kort sagt, kan man säga att den som följer på FIRE-livsstilen accelererar sina besparingar under en kort tid genom att öka sina intäkter och minimera sina utgifter i allra högsta möjliga mån.

Matematiken bakom FIRE

Faktum är att matematiken som ligger till grund för FIRE är tämligen okomplicerad. Riktmärket som FIRE-anhängaren eftersträvar är att ackumulera kapital som uppgår till 25 gånger de förväntade årliga utgifterna. Om ditt mål vore att leva på 300 000 kronor per år (25 000 kronor i månaden), skulle du alltså behöva ha lagt undan 7 500 000 kronor.

Anledningen till att riktmärket är just 25 gånger de årliga utgifterna, är att detta belopp bygger på en matematisk modell som innebär att man kan varje år ta 4 procent av förmögenhetens värde, utan att förmögenheten för den delen försvinner. Denna modell togs fram i samband med en studie av tre professorer på Trinity University (modellen kallas därför för Trinity-studien) och bygger på att oavsett när man investerat pengar på den amerikanska börsen, har man 96 procents chans att inte få slut på pengar om man tar ut ett belopp som motsvarar 4 procent av den ursprungliga förmögenheten justerat för inflation, om de årliga uttagen görs över en period på 30 år. Statistiskt sett, är nämligen årsavkastningen börsen större än storleken på uttaget.

Den genomsnittliga totalavkastningen (summan av värdeökning och utdelningar) på börsen brukas sägas ligga på omkring 7-8 procent per år. Om man bara tar ut 4 procent per år från portföljen, ska uttagen täckas av värdeökningen, men också kompensera för ökad inflation genom att den överskjutande delen av ökningen återinvesteras. I teorin låter detta felfritt, men verkligheten kan se annorlunda ut. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utfall.

Bygg en pengamaskin

Oavsett om ditt mål är att pensionera dig långt i förtid, finns det risk för att det allmänna pensionssystemet inte kommer att kunna ge dig den livsstil du har vant dig vid, när det är dags för dig att lämna arbetslivet. Därför är det lämpligt att inspireras av FIRE, för att du ska kunna ha sparat ihop eget kapital som du sedan kan leva på. Och allt du eventuellt får från den allmänna pensionen, kan du sedan se som bonus.

Ska du leva FIRE-livet fullt ut eller bara plocka russinen ur kakan för ekonomisk frihet? I bägge fallen bör du ta en titt på Tessins projektsida för att hitta intressanta investeringar i i lån till fastighetsprojekt för att börja bygga ditt pengamaskin inför pensionen. I december och januari marknadsförs ett stort antal lån, bland annat uppförandet av bostadsrätter med bottenpant.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: