Fastighetsprofilen Lisa Runnérus: "Nya betalningsmodeller behövs"

Lisa Runnérus är affärschef på ÅWL arkitekter med uppgift att formulera och utveckla ÅWL:s erbjudanden. Hon kom till företaget för fyra och ett halvt år sedan. Då hade kontoret 60 anställda, i dag är de 120.

Lisa tror att bostadsmarknaden kommer att vara avvaktande fram till valet. Och kanske en tid efter. Men om hon blickar några år framåt ser det bättre ut.
– Jag hoppas och tror på stabilitet och en hyfsad utveckling med en viss prisökning på bostäderna. Klimatet kommer att vara lugnare och det ger förutsättning för ett mer långsiktigt kvalitetstänkande. Det forcerade tempot de senaste åren har lett till ökade kostnader i alla led och inneburit risker för missbedömningar. Men hur mycket som kommer att byggas om fem år, ja det önskar jag att jag kunde säga, men det kan jag inte.

ÅWL är starkt inom stadsutveckling och strävar efter en helhetssyn på boendet. Och som landskapsarkitekt har Lisa Runnérus ett övergripande sätt att närma sig bostadsfrågorna.
Hennes väg in i arkitektbranschen började med att hon läste till landskapsarkitekt i Uppsala. Det blev plugg och jobb på arkitektkontor varvat under studietiden. Efter utbildningen har hon hunnit med jobb på bland annat Nyréns och Lidingö Stad. Man kan säga att det har gått fort för Lisa.

Med en uppväxt i Västmanländsk bruksmiljö har hon kanske ett annat perspektiv än det stockholmska. Med en fot i skogen och ett personligt intresse för segling varvar hon stadsliv med Stockholms skärgård.
På frågan om hon har någon dold talang svarar hon:
– Så mycket dolt finns inte men jag gillar att organisera event och fester för mina vänner och kollegor.

Vid sidan av att leda ÅWL:s affärer är hon också inblandad i konkreta projekt. Hon har exempelvis arbetat med Tre kronors backe på Kvarnholmen i Nacka som nu är under inflyttning.
Hur ska vi finansiera bostadsbyggandet framöver?
– Vi måste utveckla nya betalningsmodeller. Vi ser nu helt nya bostadskoncept som bygger på crowdfunding, prenumerationsmodeller eller byggemenskaper. Vi tror mycket på detta. Och för att säkra byggande för svagare grupper tror jag att vi måste hitta någon typ av subventionerat boende med särskilt finansieringsstöd från samhället. Det har varit svårt att tala om det, men det finns exempel där det gjorts väl integrerat i stadsbyggandet i länder som Schweiz, Nederländerna och Kanada. Det kommer länge än att råda underskott på bostäder. u är uppgiften främst att bygga för svagare hushåll.

- Det måste gå att knäcka koden för hur man bygger bra för en billig peng. Byggföretagen måste se över sina organisationer, det går att klippa kostnader, det är jag övertygad om. Det gäller även för oss arkitekter. Sedan är markpriserna för höga många gånger. Vi behöver hitta sätt att ta betalt på andra sätt för marken. Här måste kommunerna ta mer ansvar och börja väga in annat är högsta pris.
Hon tror också att det kan vara läge att utmana idéerna om hur ett hem ska se ut. Kärnfamiljen inte alltid enda modellen. Angeläget är att utveckla nya modeller för äldre, modeller som ligger mitt emellan institution och vanligt boende. Vi har många äldre att planera för. Det är överlag dags att se mer till kollektiva idéer än individualistiska i byggandet.

Var ska man bygga?
– Som landskapsarkitekt tycker jag inte att man ska förtäta i grönområden utan bygga på redan ianspråktagen mark. Men det kräver en tydlig idé om vad man ska göra med kollektivtrafiken. I innerstan går det knappt att få fram så mycket mer bostäder, man får satsa på utvecklade lokalcentrum. Stockholm är lite omoget där, men i takt med att Stockholm växer kommer det att blir mer som i London med olika centrumnoder. Det görs nu en hel del bra utveckling, i Sundbyberg exempelvis.

Hur ser dina förväntningar ut på bostadspolitiken efter valet?
– Viktigast är att vi får långsiktighet och en blocköverskridande politik. Bostadspolitiken har varit infekterad och därför nästan blivit en ickefråga. Det är konstigt med tanke på hur viktig ekonomisk roll som byggandet har. Tror det finns en mognad för en mer visionär bostadspolitik nu.

Bostadsdebattens värsta myter?
– Myt kan vara ett för starkt ord, men det finns en blindhet för att se att utvecklingen utanför storstäderna faktiskt går mycket bra. Det byggs mycket fint runt om i landet och fler det lockande med att bo i glesbygden. Jag tror inte att urbaniseringen upphör, men en liten grön motvåg är skönjbar, tycker jag.

ÅWL är redo för en förändrad marknadssituation. Sedan 2017 har företaget påbörjat ett arbete för att minska beroendet av den traditionella marknaden för bostadsrätter samt stärka helhetserbjudandet inom stadsutveckling och samhällsfastigheter.
– Vi arbetar långsiktigt och tror mycket på hyresrätter framöver, säger Lisa Runnérus.

Läs fler intervjuer på med intressanta människor inom branschen på sidan Fastighetsprofilerna.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: