Uppdateringar på plattformen: "Mina investeringar"

Uppdateringar på plattformen: "Mina investeringar"

I takt med att antalet investeringsmöjligheter ökar på Tessins plattform har det uppstått ett behov av att enklare kunna strukturera sina investeringar. Därför har Tessin genomfört flera förbättringar i vyn ”Mina investeringar” som presenteras närmare i det här blogginlägget.

Uppdateringar

Ny layout
Den nya layouten innehåller betydligt mer information än tidigare i syfte att ge användare en bättre inblick deras genomförda investeringar. I den nya layouten inkluderas fler beräkningar, exempelvis upplupen ränta som motsvarar den ränta du fått hittills på ditt investerade kapital. Under fliken effektiv årsavkastning redovisas den effektiva årsavkastningen med hänsyn till genomförda amorteringar.

Ny tabell för presentation av portföljinnehav
Portföljinnehavet presenteras nu som en mer detaljerad tabell med information fördelad i flera kolumner.

Den runda (F)-ikonen indikerar att erbjudande om förtidsinlösen finns tillgängligt direkt i listan. Man kan även se hur den upplupna räntan beräknas genom att klicka på beloppet direkt i översiktsvyn.

Uträknade summeringar
I varje kolumn summeras tabellfoten längst ner.

Välkommen att kontakta Tessins kundservice om du har fler frågor om uppdateringarna i mina investeringar. Håll utkik i nyhetsbreven för nya investeringsmöjligheter!Du kanske även gillar: