Så fungerar Tessins lånenummer

I takt med att antalet förmedlade lån stiger på Tessins plattform har det uppstått ett behov av att enkelt kunna strukturera lånen. Därför introducerade Tessin nyligen ett numreringssystem som täcker alla kommande investeringsmöjlligheter.

Tessins ambition framöver är att upprätthålla en enhetlig kommunikation som förenklar för Tessins medlemmar att orientera sig bland projekt och information på plattformen. Samtliga lån som förmedlas tilldelas därför unika lånenummer som används på siten, i skuldebreven och inom Tessins interna system. Syftet är att det ska vara enkelt att koppla ihop rätt information med rätt lån oavsett antal genomförda investeringar. I sökfunktionen på projektsidan går det till exempel att söka på lånenumret för att snabbt hitta det specifika projektet och samma sak i mejlkorgen.

Logiken bakom siffrorna

Alla projekt tilldelas unika sexsiffriga lånenummer, till exempel: #21100-1.

Årtal och löpnummer
De två första siffrorna identifierar året det första lånet till projektet förmedlades. De tre efterföljande siffrorna framhåller löpnumret, vilket avslöjar vilket lån det är i kedjan av alla lån som förmedlats hittills under året. Löpnumret börjar på 100, vilket innebär att årets första lån har löpnummer #21100, #21101, #21102 och så vidare.

Lyft
Som bekant delas större projekt ofta upp i flera lån i separata finansieringsrundor, så kallade lyft eller etapper, vilket minskar risken för investerarna och de totala räntekostnaderna för låntagarna. För att tydliggöra vilka lån som hör till samma projekt tilldelas varje lånenummer en egen serie av lyft #21100-1, #21100-2, #21100-3 och så vidare.

Välkommen att kontakta Tessins kundservice om du har fler frågor om våra lånenummer. Håll utkik i nyhetsbreven för nya investeringsmöjligheter!

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: