Tessins investerarundersökning 2021

Tessins investerarundersökning 2021

Tessin arbetar konstant för att bli bättre och våra användares upplevelser är viktiga för att lyckas med det. Vi vill därför passa på att rikta ett varmt tack till er som tar er tiden att höra ev er med feedback - stort som smått. Nyligen genomfördes en investerarundersökning där 762 medlemmar på plattformen deltog. Undersökningen visade att det finns en god tilltro till marknaden för kommande års fastighetsutveckling, vilket vi anser är mycket glädjande. I det här blogginlägget sammanfattas resultatet av undersökningen.

Sedan starten 2014 har Tessins medlemmar investerat cirka tre miljarder kronor i fler än 290 fastighetsprojekt runtom i Sverige och Finland. De typiska investeringsmöjligheternan som Tessin förmedlar är lån om 10- 20 miljoner kronor till byggnationen av lukrativa bostäder eller kommersiella lokaler. Fler än 95 procent av investerarna som deltog i undersökningen är intresserade av att investera i bostäder kommande tid, vilket innebär en ökning med 5 procent från föregående undersökning som gjordes 2019.

På frågan gällande om medlemmarna investerat i fastigheter via Tessin tidigare visade undersökningen att 64,2 procent har gjort det och 23,5 procent som inte investerat planerar att investera. Vi ser fram emot att presentera fler spännande projekt för både förstagångsinvesterare och er som har tidigare erfarenhet av att investera via Tessin.

Syn på fastighetsinvesteringar

De största fördelarna med att investera via Tessin är enligt medlemmarna framför allt att investeringarna inte är kopplade till börsens svängningar, säkerställda lån som tillgångsslag och att förhållande mellan risk och avkastning bedöms vara rimligt.

På frågan gällande vilken typ av fastighetsprojekt Tessins medlemmar främst tänker investera i lyfts primärt nybyggnation av bostäder (hyresfastigheter och bostadsrätter) samt samhällsfastigheter (äldreboende och skolor).

Gällande frågan om vilka andra tjänster som Tessin kan erbjuda, utmärkte efterfrågan om en kreditfond och investeringsrobot sig mest bland investerarna. Det var även 31 procent som kunde tänka sig att Tessin skulle erbjuda bolån.

Av undersökningen framgår att Tessins medlemmar ämnar att gemensamt investera över 5 miljarder SEK årligen i svenska och finska fastighetsprojekt. Jämfört med föregående undersökning visar årets siffror att våra medlemmar i allt högre grad avser att investera större summor än tidigare, vilket tyder på en fortsatt god tilltro till fastighetsutvecklingen framöver.

Undersökningen visade även att 42,6 procent av investerarna kan tänka sig att investera mellan 50 000-200 000 kr.

Investeringsportföljer

Enligt undersökningen utgör fastigheter i dagsläget en mindre andel av Tessins medlemmars placerbara tillgångar. Majoriteten av Tessins medlemmar önskar däremot att ha en högre exponering, cirka 10-50 procent, mot fastighetsrelaterade tillgångar. Tessin arbetar konstant för att förmedla spännande och intressanta investeringsmöjligheter för att fler medlemmar ska kunna utvidga sina fastighetsrelaterade tillgångar.

Utöver fastigheter visade undersökningen att Tessins medlemmar också investerar i exempelvis fonder, aktier på börsen och alternativa investeringar. Tessin erbjuder Fastighetsräntefonden som är en alternativ investeringsfond. Fastighetsräntefonden lanserades som ett samarbete mellan Tessin och fondförvaltaren Alfakraft Fonder under hösten 2019. Medan traditionella fastighetsfonder förvärvar fysiska fastigheter eller fastighetsrelaterade aktier, investerar Fastighetsräntefonden exklusivt i ett stort antal säkerställda fastighetslån förmedlade av Tessin. Läs mer om Fastighetsräntefonden här!.

Undersökningen visar även att en majoritet bland medlemmarna har en investeringshorisont på kort (1–2 år) och medellång sikt (2–5 år). Det var endast 8 procent av investerarna som har en temporär investeringshorisont på 0–6 månader.

Risknivån bland Tessins investerare återfinns främst kring medelhög risk med 5-8 procent avkastning samt hög risk med 8-10 procent avkastning. Det är ett risktagande som inte förändrats påtagligt jämfört med undersökningen som gjordes 2019.

Syn på marknaden

Trots en lång och utdragen period av nedstängningar och påtagliga konsekvenser av pandemin tror flertalet av Tessins medlemmar på en minst lika stor bostadsutveckling som idag. Fler än var fjärde medlem tror dessutom på en allt starkare utveckling av bostads marknaden de kommande åren. Inom fastighetssektorn är intresset för investeringar i industri och samhällsfastigheter är störst. Det visar en återkommande undersökning gjord av finansieringsplattformen Tessin.

Enligt undersökningen kunde 99,3% av Tessins medlemmar tänka sig att investera i fastigheter i Sverige. Cirka 40 procent kunde också tänka sig att investera i Norge, Danmark och Finland.

Tack igen för att ni tog er tiden att besvara vår undersökning. Det ger oss en bättre bild av hur ni vill investera och vad vi ska fokusera på framöver. Kontakta gärna Tessins kundservice ni har frågor, funderingar eller förslag på förbättringar.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: