Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investering

Investering

En investering är en utgift i form av pengar eller andra resurser som växlas in mot ett eller flera investeringsobjekt. Du kan till exempel investera i guld, värdepapper, aktier, fastigheter eller antikviteter.

Skillnaden mellan en investering och en besparing är att en investering förväntas ge avkastning. Att spara innebär i första hand att insatsen bevarar sitt värde och att man helt enkelt sparar den för framtida behov. Många som sparar förlorar dock pengar i långa loppet då vi i tider av inflation måste ha en värdeökning för att kapitalinsatsen inte ska utarmas i och med att priserna stiger. Att spara pengar på banken i Sverige har under många år varit en ganska dålig affär just eftersom räntorna inte motsvarat inflationen.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Olika typer av investeringar

En investering kan bestå av olika saker, man brukar tala om tre typer
Reell investering
Finansiell investering
Immateriell investering

En reell investering innebär köp av fasta tillgångar. Det kan handla om inköp av konst eller om att ett företag förbättrar sin maskinpark och förväntar sig ökad produktion i avkastning. Oftast åsyftas dock en investering i fastigheter.

En finansiell investering består av aktier som motsvarar andelar i företag och andra värdepapper.

En immateriell investering kan handla om en investering i utbildning med förhoppning om en högre lön i framtiden. En immateriell investering kan också vara att bekosta ett patent eller att satsa på forskning för produktutveckling. Det är vanligare att företag gör immateriella investeringar än att privatpersoner gör det (om vi bortser från utbildning).

Kalkylerat risktagande

Risk är ett viktigt ord när man talar om investering. Vanligtvis är det så att den potentiella avkastningen är större om du riskerar mer. Köper du aktier i ett okänt företag som just börsnoterats tar du en större risk än om du investerar i ett företag som haft en jämn utveckling under flera decennier. Men om det unga företaget hävdar sig bra på sin marknad kan du ofta få en avkastning på flera hundra procent. För att det ska ske behöver du dock “upptäcka” företaget innan det blir populärt att investera i.

Om det fanns investeringsobjekt med hög avkastning och minimal risk skulle efterfrågan stiga tillsammans med priset. Ofta är det genom att själv vara insatt eller genom att följa någon annan som är det som man gör bra investeringar. Det stora undantaget i Sverige är fastigheter. I princip alla fastigheter i hyggligt läge har stigit markant i värde i Sverige under de senaste decennierna.

Att göra en klok investering handlar om att ha koll på hur stor del av sina tillgångar som man har råd att riskera, alltså förlora. De flesta seriösa investerare blandar högriskobjekt med investeringsformer där pengarna är relativt skyddade från värdeminskning. Det är bara framtiden som kan utvisa om en investering är bra eller dålig. Historiskt har aktier och fastigheter varit en bra investering.

Vårt råd är att du investerar i något som du är intresserad av och att du håller dig uppdaterad kring konjunkturen, politiska beslut och andra skeenden i omvärlden som på kort eller lång sikt kan påverka värdet på din investering. Sådant som vår blogg handlar om helt enkelt.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: