Investera i noteringar av fastighetsbolag

Investera i noteringar av fastighetsbolag

Tessins affärsmodell bygger på att koppla ihop investeringssugna privatpersoner och institutionella aktörer med fastighetsbolag som söker finansiering. Via Tessins plattform sker kapitaltillskottet via lån, men ett annat tillvägagångssätt för bolag att ta in kapital är att genomföra en notering. En notering kan inte sällan vara ett intressant investeringsalternativ.

En notering är detsamma som en börslistning. Notering kallas också för ”IPO” (Inital Public Offering) och innebär att aktierna i ett aktiebolag görs tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras.

Det är dock inte alla företag som kan göra en börsnotering - inför och efter en börsnotering ökar nämligen kraven på bolaget och dess skyldigheter. Beroende på vilken lista företaget ska noteras på skiljer sig kraven åt. I Sverige finns det två reglerade marknader för aktiehandel, så kallade börser; Nasdaq Stockholm (Nasdaq eller Stockholmsbörsen), och Nordic Growth Market Equity (NGM). Utöver det finns tre handelsplattformar (MFT) vars krav för att listas inte är riktigt lika omfattande som för en börsnotering på någon av de reglerade börserna. De kallas First North, NGM Nordic MTF (Nordic MTF) och Spotlight.

Under senaste åren har många intressanta noteringar skett inom fastighetsbranschen, inte minst under 2020 då bland annat Wästbygg och Fasadgruppen noterades. Fler intressanta bolag finns i Afffärsvärldens IPO-screener.

Tessin siktar på en notering

Under de senaste månaderna har Tessin jobbat hårt för att rusta bolaget inför en kommande notering. Noteringen väntas äga rum på First North under första kvartalet 2021. Nasdaq First North Growth Market är den delen av Nasdaq Nordic som fokuserar på småbolag i Europa.

När du väljer att investera i noteringar är det viktigt att du undersöker vad som ligger till grund för noteringen samt hur pengarna ska användas. Det är även viktigt att titta närmare på värderingen av bolaget och vilka faktorer som kan utgöra grunden till en potentiell värdeuppgång. Om den tidigare nämnda informationen är tillfredställande, villkor för utdelning samt bolagets lönsamhet stämmer överens med dina förväntningar finns chansen att uppnå en god avkastning på ditt kapital.

Tessins plattform är ett digitalt investerings- och finansieringsalternativ med givna räntor bundna till kapitalet. Läs mer om Tessin och ta del av de projekt som finansieras via plattformen här.Du kanske även gillar: