Investera i fastigheter

Du kan investera i fastigheter på många olika sätt. Precis som när det gäller de flesta typer av investeringar är kunskap nyckeln till framgång i fastighetsbranschen.

Det finns flera olika anledningar till att det länge varit klokt att investera i fastigheter i Sverige. Under en lång tid har vi haft stigande efterfrågan, delvis på grund av att vi har befolkningsökning, samtidigt som det byggs för få nya bostäder. I det läget ökar givetvis konkurrensen om de bostäder vi har och priserna ökar. Räntorna har dessutom varit så låga att det lönat sig många gånger om att låna pengar för att kunna investera i fastigheter.

Du som vill investera i fastigheter bör ha känsla för fastighetsmarknaden i stort och hur den påverkas av räntor och bostadspolitik. Sen gäller det naturligtvis att kunna bedöma enskilda fastigheter och deras potential, om du på ett direkt sätt vill investera i fastigheter snarare än i företag som verkar i branschen.

Investera i fastigheter genom att renovera

Att köpa ett hus med eller utan renoveringsbehov för att sälja det med förtjänst är en typ investering som många lyckats bra med. Om du bor i ett hus eller en lägenhet som du planerar att sälja kan en vanlig renovering också vara en investering.

Investera i hyresfastigheter

Du kan även köpa en hyresfastighet och få löpande intäkter samtidigt som fastigheten, förhoppningsvis, stiger i värde. Det är dock en rätt arbetsintensiv form av investering eftersom du blir ytterst ansvarig för skötsel och underhåll av fastigheten.

Har du hyresintäkter så brukar de inte förändras särskilt mycket beroende på det allmänna ekonomiska läget. Det som kan vara riskabelt för den som vill investera i fastigheter är att ha en belåningsgrad som är så hög att det blir omöjligt att sälja fastigheten och få tillbaka det man lånat.

Investera i aktier och fonder

Ett annat vanligt sätt att investera i fastigheter på är att köpa aktier i företag som bygger och/eller hyr ut fastigheter eller fonder med inriktning på fastighetsbranschen. För många är det en passiv typ av investering men du kan även handla väldigt aktivt med både aktier och fonder.

Investera i byggprojekt

Vi på Tessin specialiserar oss på att informera om enskilda byggprojekt där du kan gå in som investerare i ett tidigt skede och där du bestämmer själv hur mycket du vill satsa. Det kallas ibland för lånebaserad crowdfunding och det har inte bara goda avkastningsmöjligheter utan det är också ett roligt sätt att investera i fastigheter på.

Det är alltid läge att investera i fastigheter

Många tror att fastighetspriserna nu är på väg neråt igen och att man därför ska vara försiktig med att investera i fastigheter. För investerare som kan anpassa beståndet utifrån hur marknaden ser ut för tillfället och växla mellan att köpa, sälja och hyra ut är det här en perfekt bransch. Om priserna sjunker tillfälligt uppstår det ett gott investeringsläge för dig med tillgångar och tålamod.

Att investera i fastigheter anses inte vara lika riskabelt som att investera i aktier eftersom en fastighet inte att gå i konkurs på samma sätt som ett företag. En fastighet behåller en stor del av sitt värde oavsett hur konjunkturens vindar blåser. Av den anledningen är det viktigt att säkra upp sina investeringar med exempelvis fastighetspant. Oavsett om projektbolaget skulle gå i konkurs har du som investerare och långivare rätt till värdet av panten.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: