Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i fastigheter

Investera i fastigheter

Den kanske mest lyckade investeringsformen av alla, under de senaste 100 åren, har varit att investera i fastigheter. Särskilt i Sverige där det finns ett bostadsunderskott i de städer och delar av landet där många vill bo. Det har stadigt pressat upp priserna, vilket har gjort många som satsat på att investera i fastigheter väldigt rika. Att investera i fastigheter kan dock betyda helt olika saker, beroende på hur man gör det. Här ska vi gå igenom de vanligaste sätten att investera i fastigheter.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Förvärv av hyresfastigheter

Att investera i fastigheter genom att köpa en hyresfastighet ger jämna inkomster i form av hyresintäkter. Risken anses dessutom vara lägre än i många andra investeringsformer. Det kräver dock känsla för service och affärer eller att man betalar en förvaltare som har just detta. Då kan hyresfastigheter innebära en passiv inkomst som man kommer att ha glädje av resten av livet. Nackdelen med denna investeringsform är att den kräver mycket stort kapital och pengarna är mer låsta än när de investeras i aktier. Detta eftersom det kan lång ta tid att sälja en hyresfastighet till marknadspris.

Investera i fastigheter genom aktier i fastighetsbolag

Många som väljer att investera i fastigheter köper helt enkelt aktier i företag som har ett fastighetsbestånd eller som bygger fastigheter. Det är som att äga vilken typ av aktie som helst och brukar innebära att man fördelar risken över flera olika objekt. Detta sätt att investera i fastigheter är alldeles utmärkt i en högkonjunktur när börskurserna stiger. Det finns dock en rad omvärldsfaktorer som du som investerare inte kan påverka och som kan göra att värdet på din investering minskar.

Ett snarlikt sätt att investera i fastigheter på som ger ännu större riskspridning är att köpa andelar i fonder som satsar på fastighetsmarknaden. Avgifterna du betalar till fondförvaltaren kan dock vara höga när du väljer att investera i fastigheter på det sättet.

Investera i fastigheter genom crowdfunding av byggprojekt

Genom vår säkra plattform erbjuder vi på Tessin ett sätt att investera i fastigheter som tidigare inte varit tillgängligt för privatpersoner. Det handlar om att gå in med mindre belopp i ett tidigt skede i ett fastighetsprojekt du själv tror på. Valet gör du utifrån prospekt du får tillgång till efter att du har anmält intresse här på sidan. Här hittar du översiktlig information om aktuella projekt. Detta är ett sätt att investera i fastigheter på som passar dig som vill få en betydligt större avkastning på dina pengar än vad banken kan erbjuda. Du får dessutom själv chansen att bedöma för- och nackdelar med olika projekt.

Investera i ditt eget boende

Många har blivit rika på fastigheter utan att egentligen investera. Det beror på att bopriserna utvecklats något enormt under en längre tid. Så länge man inte säljer en bostad och köper en ny som stigit lika mycket i värde går det fortfarande att tjäna pengar på sitt boende. En väg är att hyra ut ett rum eller kanske ett Attefallshus i anslutning till villan där man bor. En annan strategi är att köpa en bostad i behov av renovering och sedan sälja med extra stor förtjänst.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: