Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i aktier

Investera i aktier

Att investera i aktier har, historiskt sett, varit en mycket lönsam spar- och investeringsform. Det gäller dock att investera i aktier när det är billigt och sälja när kurserna stigit.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Vi är nu inne i en av de längsta högkonjunkturerna någonsin, och det är rimligt att anta att vi snart går in i en lågkonjunktur med fallande aktiekurser. Många bedömare uppmanar därför till försiktighet när det gäller att investera i aktier och det kan finnas anledning att istället satsa på realkapital, som fastigheter, ifall du bedömer att vi går mot sämre ekonomiska tider. Detta är särskilt viktigt om du tänker investera i aktier med förhoppningen att göra en vinst på kort sikt.

Kunskap, tålamod och timing är viktigt om du vill investera i aktier

Något man ska vara medveten om när man funderar på att investera i aktier är att inte bara aktiemarknaden utan även värdet på enskilda aktier hela tiden förändras. För många blir aktieplaceringar något av en livsstil och för att lyckas riktigt bra behöver du kunna en del om de företag du investerar i och om aktiemarknaden i stort. Är du intresserad av företag, omvärldshändelser och ekonomi är det ofta en bra idé att investera i aktier. Visst kan man investera i aktier med hjälp av fondbolag och slippa engagera sig på samma sätt men då betalar du också avgifter som äter upp en del av vinsterna. Det är inte så att du måste välja mellan att vara en helt passiv aktiesparare eller att hålla dina kunskaper dagsaktuella och investera i aktier på daglig basis. Många som sparar i fonder köper och säljer fondandelar varje vecka. Du kan alltså investera i aktier på ett sätt som passar utifrån hur mycket tid du vill lägga ner.

Du som planerar att investera i aktier eller fondandelar på egen hand bör kolla upp vilka avgifter du betalar i samband med detta. Olika banker och aktiemäklare är olika bra i detta avseende.

Att sälja och investera i aktier i rätt tid handlar om att göra nyktra ekonomiska överväganden och inte gambla med sina investeringar. Ofta är det sunt att bestämma i förväg att du säljer en aktie när den genererat en viss vinst istället för att vänta till den gått upp bara lite till... Då kan du återinvestera kapitalet snabbare och kanske flytta en del av det till en säkrare sparform. Att paniksälja efter ett ras är oftast en sämre idé än att sitta lite lugnare i båten och invänta en återhämtning.

Sprid dina risker när du investerar i aktier

Du kan investera i allt från enskilda aktier till globala indexfonder där risken sprids över ett mycket stort antal företag. Satsa på en aktieportfölj med åtminstone 5-6 aktier. Hur skicklig du än är kan du förlora allt av orsaker som du inte kunnat förutse.

Sist men inte minst vill vi på Tessin uppmana till kontinuerligt lärande. Följ med i bloggar, tidskrifter och nyhetssändningar som berör ekonomi på olika nivåer. Lär dig, både av dem som gjort misstag och dem som blivit framgångsrika aktiesparare. Då kan du bli riktigt bra på att investera i aktier!


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: