Historisk crowdfunding #2 – Peterskyrkan och avlatsbreven

Historisk crowdfunding #2 – Peterskyrkan och avlatsbreven

Del 2 - Crowdfunding i antikens Rom

Trots att crowdfunding har ökat i popularitet från att ha varit nästan helt okänt i början av 2010-talet, är det inte en så ny företeelse som man kunde tro. Genom historien har liknande finansieringslösningar tillämpats för att många berömda byggnader ska ha kunnat byggas. Du kan lära dig mer om några av dem i den här serien om historisk crowdfunding.

Vatikanstaten inhyser en av världens allra mest välbesökta byggnader. Uppemot 20 000 turister besöker dagligen Peterskyrkan i denna mikrostat i Rom både på grund av byggnadens religiösa betydelse som påvens hem och dess imponerande arkitektur och konst. Men smakar det så kostar det, vilket är varför katoliker runt om Europa deltog i finansieringen av världens då i särklass största kyrka i utbyte mot avlatsbrev.

Peterskyrkan skulle finansieras

132,5 meter upp mot himlen sträcker sig denna enorma kyrkobyggnad som teoretiskt kan den rymma en svensk småstad i storleksordningen som Östersund eller Norrtälje. Det är en högtidlig känsla att gå in i denna enorma rymd under kupolen som har en diameter på strax över 42 meter och som besökaren också kan ta trapporna upp till.

Peterskyrkan bjuder på ett stort antal konstverk i form av skulpturer, mosaiker och målningar samt ett antal påvegravar. Kyrkans interiör pryds av ungefär 800 kolonner och 390 skulpturer, vilka bland annat skapats av berömda skulptörer som Michelangelo och Bernini. Michelangelo var även en av de många chefsarkitekter som ansvarade för bygget som skulle ta 120 år att genomföra (mellan 1506 och 1626) och bland tidigare arbetsledare återfinns även konstnären Rafael.

Denna heliga byggnad har även viss Sverigekoppling från dess tidiga historia. Drottning Kristina motsatte sig nämligen den lutherska läran i Sverige och beslöt sig för att abdikera från tronen 1654 för att konvertera till katolicismen och att flytta till Rom. Drottningen hade sedan tidigare flera vänner i staden och hon ligger dessutom begravd i katakomberna under Peterskyrkan.

Avlatsbrev som belöning vid reward-based crowdfunding?

Prislappen för att uppföra Peterskyrkan och att betala för all den konst som återfinns inuti var, som man kan tänka sig, oerhört stor. Därför behövde den kristna kyrkan finna sätt att finansiera detta monumentala projekt och det kunde delvis göras med hjälp av avlatsbrev.

Botgöring och syndernas förlåtelse kunde nämligen vara svårt att erhålla bland allmänheten i den tidiga kristna kyrkan. Avlat, det vill säga kyrkans efterskänkande av botgöring för begångna synder, kunde fås genom olika handlingar, till exempel genom längre pilgrimsvandringar eller andra goda gärningar. Som bevis för att man handlat som en god kristen, kunde man få ett avlatsbrev av biskopen.

Under början på 1500-talet började den katolska kyrkan sälja dessa avlatsbrev till folket. På så vis kunde byggandet av Peterskyrkan finansieras och som motprestation gavs efterskänkning av de troendes synder - något som kanske något långsökt kan liknas vid en mycket tidig form av så kallad reward-based crowdfunding?

Detta sätt att finansiera Vatikanens skrytbygge sågs däremot inte med blida ögon av alla. Det skulle bli startskottet för den protestantiska reformationen när Martin Luther opponerade sig mot försäljningen av avlatsbrev, vilket sedermera ledde till uppdelningen av den kristna kyrkan i katolicism och protestantism, av vilka vi i Sverige slöt oss till den senare.

Även om det är omöjligt att säga exakt hur mycket pengar som den katolska kyrkan lyckades samla in på detta sätt, är det mycket troligt att det är världshistoriens största crowdfunding-kampanj för att finansiera ett fastighetsprojekt. Bara det är värt en tanke nästa gång du har vägarna förbi den italienska huvudstaden.

Du kanske även gillar: