Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Håll koll på belåning

Håll koll på belåning

En av de största fördelarna med fastigheter är möjligheten att använda sig av banklån tillsammans med sin egen insats för att bygga, renovera eller köpa en fastighet.

Andelen lån i förhållande till det totala värdet på fastigheten kallas oftast för belåningsgrad, men kan också benämnas hävstång, gearing, leverage eller LTV (Loan To Value). Som säkerhet (på engelska "collateral") för lånet upplåter ofta låntagaren panträtt i sin fastighet.

Den resterande andelen, dvs. skillnaden mellan köpeskillingen och lånet, kallas för eget kapital.

Genom att använda lånade pengar kan man öka avkastningen på investerat kapital. Hävstången gör att man i ett fastighetsprojekt kan nå snabbare resultat eftersom man totalt sett har ett större kapital som arbetar för en.

Under 2013 låg majoriteten av de svenska börsnoterade fastighetsbolagens belåningsgrad på mellan 50-65 %, vilket anses som en sund nivå i branschen. En hög belåningsgrad är ofta möjlig när ekonomin i övrigt går bra, men kan också slå hårt mot verksamheten i en lågkonjunktur. Höga räntekostnader och fallande marknadspriser kan snabbt urholka bolagets egna kapital och finansiella ställning. Det finns anledning att hålla koll på belåningen.

Fastighetskrisen i slutet på 80-talet, som också var en stor anledning till finanskrisen i början av 90-talet, berodde till stor del på allt för vidlyftig lånefinansiering. Belåningsgraden på fastigheter ökade från 75 % till 85-90 % av fastigheternas marknadsvärde. Kommersiella fastigheter kunde belånas upp till 100 % av marknadsvärdet. I kombination med en sänkning av ränteavdrag för bolagen, vilket ledde till en fördubbling i räntekostnader, gick många av de ledande fastighetsbolagen omkull.

Se till att undersöka hur hög belåningen är, hur räntekänslig verksamheten är och hur konjunkturberoende fastigheten är.

Du kanske även gillar: