Gräsrotsfinansiering - en introduktion

Gräsrotsfinansiering - en introduktion

Har du börjat titta runt efter alternativa finansieringslösningar och stött på ordet gräsrotsfinansiering? Om du inte riktigt vet vad gräsrotsfinansiering innebär och vill få en introduktion om fenomenet bör du läsa vidare.

Gräsrotsfinansiering är det begrepp som Sveriges regering och myndigheter valt att använda när de talar om vad som på engelska kallas för crowdfunding. Gräsrotsfinansiering handlar om att finansiera projekt eller speciella ändamål med pengar som samlas in från allmänheten. Det kan både vara enskilda personer och företag som deltar i finansieringen av dessa. Denna typ av finansiering sker i regel genom olika digitala plattformar och har sin grund i att samhället blivit allt mer digitalt och fler företag ser fördelarna med att finansiera sina projekt genom allmänheten.

Om du funderar på att investera genom gräsrotsfinansiering bör du ha dessa tips i åtanke när du väljer vilken plattform du väljer.

  1. Vilken typ av projekt vill du investera i? Gräsrotsfinansiering är särskilt stort i exempelvis kulturbranschen. Kickstarter är ett exempel på där du som privatperson kan investera i kreativa projekt som ett filmprojekt eller musik. Dock är denna typ av investering mer likt konsumtion där du köper varan innan den är producerad. Och investeringarna kan variera mellan mycket små summor upp till stora beroende på vad du vill ha ut av din investering. Om du är ute efter avkastning i pengar är det exempelvis investering i företag eller fastigheter som vuxit snabbast inom gräsrotsfinansiering.

  2. Hur länge är du redo att investera dina pengar i gräsrotsfinansiering? Väljer du att investera i exempelvis fastigheter bör du vara medveten om att dina pengar är låsta under projektets gång och att du sällan kan sälja dina skuldebrev vidare när det gäller gräsrotsfinansiering. Ta därför reda på hur länge dina pengar är låsta och vilken avkastning du kan förvänta dig om projektet går planenligt. På så vis har du rätt förväntningar när du deltar i en gräsrotsfinansiering.

  3. Undersök vad du får ut av investeringen innan du investerar. Är du ute efter avkastning ska du ta reda på så mycket du kan om projektet och verkligen se att det handlar om gräsrotsfinansiering och inte ”crowdgiving” som är en variant av välgörenhet. Den plattform som erbjuder gräsrotsfinansiering bör vara registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen och följa diverse lagar och regler. Läs därför på om det företag som erbjuder bolag och projekt att söka finansiering via sin plattform.

Vill du veta mer om gräsrotsinvestering av fastighetsprojekt? Läs mer om gräsrotsfinansiering, även kallat crowdfunding på Tessins hemsida.

Du kanske även gillar: