Granbarkborren en mardröm för svenska skogsägare - bygg trähus och gör skillnad

Granbarkborren en mardröm för svenska skogsägare - bygg trähus och gör skillnad

Svenska skogsägare har fått en svärm av granbarkborrar på halsen och tvingas nu avverka rekordmycket skog så att inte alltför stora bestånd förstörs. Lagren hos sågverken är fulla och lönsamheten sjunker när timmerpriserna rasar. Däremot, kan du som fastighetsutvecklare som bygger trähus därför nu göra en bra affär. Som investerare och fastighetsägare är det viktigt att kunna koppla samman tillgänglig information och agera efter det. Idag avverkar vi därför ämnet om läget i svenska skogen.

Granbarkborrar är en slags ohyra som liknar små centimeterlånga skalbaggar och som främst angriper granar, liksom namnet vagt antyder. Den torra sommaren 2018 har gett upphov till perfekta förhållanden för granbarkborren att trivas och fortplanta sig. De har också kunnat genomföra en “andra våg” i år när de svärmar senare än vanligt i augusti utöver första vågen under sommaren. Detta kan bero på ett förändrat klimat. Därför har stora skogsbestånd i framförallt södra Sverige drabbats hårt av omfattande angrepp.

Många skogsägare är nu förtvivlade över den skada som barkborrarna orsakar på deras egendom. Granbarkborrarna äter sig in i trädet och lämnar långa synliga och bestående gångar efter sig. Honan lägger ägg i en huvudgång i trädet och när äggen kläcks några veckor senare, stannar de nya baggarna kvar och äter åt många olika håll i trädet innan de sprider sig till nästa gran.

För att lindra omfattningen av utbrottet och bli av med barkborrarna, måste de döda träden avverkas. Också friska träd i närheten av sjuka granar kan fällas för att undvika att också de utsätts för angrepp. Men stora värden har redan hunnit förstöras i våra skogar

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Eftersom större avverkningar än områden på 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen är antalet anmälningar ett bra mått på hur akut läget är. Under 2019 har antalet anmälningar till denna myndighet ökat med mer än 50 procent på bara ett år, från 2 800 till 4 400. Sammantaget är det mycket stora volymer skog som måste fällas och tyvärr ser många skogsägare ingen annan utväg. Läget är allvarligt i våra skogar och det råder panik för att få ut skadad skog för att rädda de virkesvärden som finns kvar.

Kö hos sågverken och prisras på ved

Den ökade takten på avverkningen av skog, har resulterat i längre köer hos sågverken som måste ta hand om de inkomna träden. Det innebär också att de svenska sågverken har gått för fullt och producerat mer virke än under normala år, vilket gett upphov till ett överutbud, medan efterfrågan inte har ökat i samma takt.

Således har skogsägarnas problem nu också spridit sig till sågverken som har rekordstora lager som de inte vet vad de ska göra sig av med. Vanligtvis ligger lagren hos sågverkets kunder i väntan på att användas, men nu stannar virket alltså kvar hos sågverken. Eftersom priset på virke är rörligt, har den ökade produktionen hos sågverken inte nödvändigtvis en större positiv effekt på resultatet, utan obalansen mellan utbudet och efterfrågan innebär att priserna på virke sjunker, varför sågverken får lägre betalt per producerad enhet.

För att sätta detta i perspektiv, brukar hösten vara en period då köparna av virke (pappersbruk etc.) oroas över om utbudet av timmer och ved till pappersmassa ska räcka för det kommande halvåret när dessa bolag ska få tag i material. För en gångs skull, är situationen nu helt den omvända med ett stort överutbud. Granbarkborrarna har haft en enorm effekt på skogen i år.

Hur passar du som fastighetsutvecklare in i näringskedjan?

En ljusglimt för skogsindustrin är att det höga trycket på förnyelsebara skogsprodukter, exempelvis i förpackningsindustrin, kan lindra det dramatiska prisfallet. Detta tack vare att trämassaprodukter är ett klimatsmart alternativ till andra material som annars används, som till exempel plast.

Även byggindustrin kan bidra för att hjälpa sågverken genom att använda mer virke. Här kan också du som fastighetsinvesterare och fastighetsägare göra livet lättare för aktörerna inom svenskt skogsbruk och samtidigt tjäna en slant på det.

Eftersom priset på virke har sjunkit den senaste tiden, innebär det alltså att materialkostnader för trähus har blivit lägre. Hus av trä är fördelaktigt på många sätt och är vanligt förekommande i Sverige.

Så du som sätter igång ett fastighetsprojekt med trähus ligger helt rätt i tiden. Allt annat lika, vore alltså kalkylen något lättare att få ihop just nu när råvaran för bygget har bättre pris. Trä är också ett bra material för klimatet, eftersom koldioxid från luften tas binds av skogen och lagras sedan mellan våra fyra väggar. Dessutom gör du tusentals skogsägare och verksamma i skogsindustrin en stor tjänst när du avlastar deras lager.

Men man kan inte komma undan att Granbarkborren är en mardröm för svenska skogsindustrin. Rekordvolymer skog tvingas avverkas i förtid, vilket sätter press på sågverken som har stora lager och detta driver ned priserna på råvaran. Som fastighetsutvcklare och -investerare, kan du dock dra nytta av prisfallet och samtidigt, som en bonus, hjälpa svensk skogsindustri när du projekterar och bygger trähus. Som investerare, bör du alltid hålla dig uppdaterad om vad som sker i din omgivning och skapa tillfällen att göra bra affärer. Det är viktigt att kunna koppla samman information, eller “connect the dots”, för att nå framgång.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: