INVEST 360°

INVEST 360°

Investeringsmässan INVEST 360° anordnades helgen 17-18 november. Temat för evenemanget låg på så kallade smarta investeringar, och då främst investeringar som ligger utanför det man vanligtvis kommer i kontakt med på börsen.

Trots att lördagen var den första soliga dagen på flera veckor under en annars mycket grå novembermånad, var det många investeringsintresserade som hade tagit sig till Nacka Strandsmässan strax utanför Stockholm. Besökarna hälsades välkomna av konferenciererna Anna Svahn och Karl-Mikael Syding, aktuella med den gemensamma podcasten Outsiders, även om bägge redan är etablerade namn inom finansvärlden.

Under båda dagarna, hölls lärorika seminarier på de tre scenerna, blandat med möjligheten att besöka utställarna i deras respektive mässmontrar. Detta ständiga håll-igång med duktiga föreläsare, med pauser på en kvart mellan seminarierna, gjorde att dagarna förflöt snabbt och det bestående intrycket är att man som besökare har många nya färdigheter och perspektiv på investeringar att ta med sig från helgen.

Alternativa investeringar och hållbarhet

Huvudsakliga teman för mässan var alternativa investeringar, hållbarhet, trading och, så klart, fastighetsinvesteringar. Just hållbarhet och klimathotet är, med rätta, högt upp på mångas dagordningar, och det råder en hel del frustration över Trumps utträde från Pariskonventionen.

På de olika scenerna, talade bland andra Trine (investeringar i solceller), We Don’t Have Time (socialt nätverk för klimatmedvetenhet) och SPP Fonder (ett av Nordens största fondbolag) om hur man som investerare kan få god avkastning genom att investera i hållbara och klimatfrämjande investeringsalternativ.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Begreppet “alternativa investeringar” är tämligen brett, men företräddes på mässan av investeringar i bland annat fysiskt guld, kryptovalutor, robotrådgivning och crowdfunding/P2P lending. De flesta av dessa tillgångsslag (utöver robotrådgivning) har nämligen ingen eller låg korrelation med börsens volatilitet, men har å andra sidan sina egna typer av risker och möjligheter.

Fastigheter

Fastighetsinvesteringar var en välrepresenterad investeringsform på mässan. Flera segment med fastighetsfokus var närvarande och, utöver Tessin som representerar något mer passiva investeringar, kunde besökaren lära sig mer om fastighetsinvesteringar med en mer hands-on approach. Då handlade det om hur man själv kan köpa fastigheter för att antingen hyra ut eller att renovera och sälja vidare. Intressanta jämförelser gjordes mellan möjligheterna för sådana affärer på den svenska marknaden och på exempelvis engelska eller spanska fastighetsmarknaderna.

Fastighetsinvesteringar av mer aktiv karaktär, alltså i form av att investeraren köper en fastighet för att rusta upp eller att hyra ut, kräver ett större engagemang och nedlagd tid från investeraren. Detta är naturligtvis inte ett felaktigt tillvägagångssätt på något vis, men som investerare bör från början man ha en tydlig bild om huruvida det är en stil som passar ens egen personlighet, strategi och mängden tid man vill lägga ned. Det tyder snarare på hur brett fastigheter är som investeringsslag, och att du som investerare kan hitta strategier som passar dig bäst. I vilket fall som helst, är Tessin alltjämt ett alternativ som ger möjlighet till diversifiering och som passar som en del av många portföljer.

Tessin höll föredrag

Tessin hade ingen egen monter, utan representerades av vår VD Jonas Björkman som höll seminarier under båda mässdagarna. Trots att Jonas höll ett föredrag om “Fastighetsinvesteringar i ett förändrat marknadsläge” på en mindre scen längst in i lokalen, var uppslutningen bland besökarna god och han blev approcherad med frågor från intresserade både under och efter seminariet.

Under söndagen intog Jonas istället den stora scenen alldeles intill entrén och även denna dag var intresset stort bland åhörarna på plats. Innehållet i föredraget var hur rådande marknadsläget styr projektägarna, som marknadsför sina projekt via Tessin, att ha ändrade strategier för att möta investerarnas ökade krav. Exempel på detta är att projektägare bör ha försålt en större andel av byggda lägenheter än förut för att locka investerares intresse. Det förändrade marknadsläget leder däremot också till att andra typer av projekt lockas till plattformen, såsom projekt riktade mot hyresfastigheter eller omsorgsboenden. Därutöver omtalades Tessins spännande expansion till Finland och öppnandet av en institutionell fond, vilka båda är verktyg för att bredda produkterbjudandet och skapa fler möjligheter för såväl projektägare som investerare.

Till sist vill vi på Tessin naturligtvis passa på att tacka arrangören för detta fenomenala initiativ att lyfta fram möjligheterna med alternativa investeringar. Stort tack också till bägge konferenciererna för att ha lett dagarna med stadig hand, men vi är givetvis mest glada över att så många valt att besöka INVEST 360 i år för att lär sig mer om smarta investeringar.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: