Framtidens fastigheter finansieras digitalt

Bland fastighetsföretag har bankernas intresse ofta betraktats som en förutsättning för att fastighetsaffären överhuvudtaget ska bli av, men under senaste åren har nya alternativ dykt upp på marknaden. Tessins digitala finansieringsplattform erbjuder en ny finansieringsform som förändrar förutsättningarna inom bygg- och fastighetsbranschen.

För många är digital fastighetsfinansiering fortfarande något helt nytt men proptech-bolaget Tessin har varit med ett bra tag. Tessin grundades 2014 och har sedan dess utmanat traditionella banksystem genom att låta privata sparare ta bankens roll och låna ut pengar till olika typer av fastighetsaffärer. Totalt har investerarna på Tessins digitala finansieringsplattform förmedlat över 1,6 miljarder kronor till fastighetsföretag över hela Sverige.

"Vi är duktiga på att hitta lösningar som passar alla inblandade. Vårt mål är att vara en ”one stop shop” som levererar helhetslösningar till både mindre och större företag i fastighetsbranschen. Vi kan i dagsläget erbjuda fastighetslån från 4–30 miljoner kronor, men inom kort kommer vi att kunna ta oss an affärer uppåt 200 miljoner kronor" säger Magnus Nilsson, Head of Sales på Tessin.

Digital plattform länkar låntagare och investerare

I en tid då fastighetsfinansiering blivit ett allt hetare diskussionsämne och bankernas utlåningskapacitet begränsats, krävs en innovativ lösning. Att koppla samman fastighetsföretag som söker finansiering med privatpersoner som vill placera en del av sina besparingar i fastighetsinvesteringar, är grundidén hos Tessin.
"Som fastighetsutvecklare finns det många olika anledningar till att ett kapitalbehov uppstår. Ett vanligt missförstånd är att vi på Tessin främst riktar in oss på nyproduktion av bostäder – i själva verket finansierar vi en mängd olika affärer. Bara under senaste månaden har vi hjälpt fastighetsföretag med finansiering av seniorboenden, fritidshus, förärv av hyresfastigheter och konverteringar" berättar Magnus.

Framgångsrik och skalbar modell

Tessin befinner sig i en expansionsfas och går mot att finansiera fastighetsprojekt på upp till 200 miljoner kronor. Det möjliggörs genom att koppla på olika låneleverantörer och institutionella placerare. Till skillnad mot traditionella banklån har Tessin ett hundratal passiva investerare i varje kapitalresning och behöver heller inte förhålla sig till samma regelverk och restriktioner som präglar många banker. En fördel som bland annat innebär att man kan prissätta risken, låna ut till verksamheter i ett tidigt skede och ha en rörligare belåningsgrad. Och modellen är framgångsrik.
"Vi har i dagsläget 48 000 fastighetsintresserade medlemmar i vårt investerarnätverk och kommer inom kort även ha fondkapital i ryggen, vilket gör att vi kommer att kunna ta oss an större projekt än tidigare. Fastighetsbranschen är känd för att vara konservativ, men vi ser att allt fler proptech-bolag övertar marknadsandelar från traditionella aktörer" säger Magnus.

Framtidens fastighetsbransch

Även om själva finansieringsprocessen sker digitalt är Tessin måna om att bygga långsiktiga och djupa kundrelationer med personlig kontakt. Målbilden är att vara det självklara finansieringsalternativet för fastighetsföretag i Sverige. Var marknaden befinner sig om fem år är svårt att sia om, men utvecklingen går fort. Per Bolund, Sveriges finansmarknads- och bostadsminister, är av uppfattningen att det kommer att hända mycket på fastighets- och finansmarknaden framöver. I Tessins podcast Fastighetsprofilerna konstaterar han:
"Finansmarknaden står i ett starkt skifte med fintech-företag som hittar nya vägar att möta kunderna på ett bättre sätt än vad storbankerna gör."

Magnus håller med Per Bolund och ser med stor tillförsikt på framtiden:
"Marknaden för fastighetsfinansiering är ogripbart stor. Sedan starten har vi förmedlat över 1,6 miljarder kr och det finns mycket utrymme för oss att växa. Fastighetsföretag med låneintresse kan höra av sig till mig personligen så kopplar jag ihop dem med en kollega inom transaktionsteamet. Oftast kan vi inom en vecka ge besked om ett affärssamarbete är möjligt."

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: