Fastighetsprofilen Viktor Broberg: "Säkra och effektiva företag ska premieras"

Fastighetsprofilen Viktor Broberg: "Säkra och effektiva företag ska premieras"

Lyssna på tionde avsnittet av Fastighetsprofilerna via spelaren eller via Itunes och Spotify. Alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.

Den praktiska revolutionen i byggbranschen

En idé om att dokumentera byggarbetsplatsernas skyddsronder elektroniskt, slutade i en vision om att digitalisera hela byggbranschen. Viktor Broberg är VD för en av Sveriges hetaste startups inom det branschen har kommit att kalla för “proptech”.

Nu talas det mycket om digitalisering, även om det inte alltid är kristallklart vad begreppet egentligen för med sig i praktiken. Och kanske i synnerhet inte när det gäller branscher som åtminstone intuitivt inte har så mycket med internet att göra. Idén bakom företaget Buildsafe såddes när en av de fem grundarna, som drev ett byggbolag, tröttnade på pappersarbetet.
"Vår kollega Samuel drev ett byggbolag och hade kollegor som beklagade sig över att de satt så mycket på kontoret. Som de flesta arbetsledare och projektchefer ville de vara ute och påverka processerna men tvingades sitta 70% med administration. I synnerhet om man vill göra något bra och visa att man gör ett bra jobb, så behöver man dokumentera ännu mer. Då handlar det om att hitta effektiva sätt att göra det", säger Viktor Broberg.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Tanken från början var med andra ord att hjälpa byggarna med administrationen, och det första de började med var skyddsronderna – de obligatoriska återkommande rundvandringarna på varje byggarbetsplats som bland annat syftar till att slå vakt om arbetarnas säkerhet. Men de insåg snart att skyddsronderna användes till mycket mer än så.
"I och med att man har med sig hela teamet så kan man se om saker står i vägen, eller om material har stått ute för länge. Det naturliga är då att delegera ansvaret när man är ute och går, och är det krångligt att dokumentera så har man inte koll på hur många sådana här moment som stör projekten", säger Viktor.

Buildsafe lyckades snart intressera KTH Teknik och Hälsa, och med stöd av Sveriges Byggindustriers Forskningsfond genomfördes en studie där representanter för byggindustrin bidrog med synpunkter.
"Det här bidrog till att frågan lyftes från att man kunde administrera protokollet från skyddsronden, till att man behöver en samarbetsform för alla intressenter kopplade till ett byggprojekt, där man kan se nyckeltal och enkelt jämföra olika byggprojekt", säger Viktor Broberg.

Idén utvecklades till att ta fram ett projekthanteringsverktyg för byggindustrin, där företagen också kunde extrahera och jämföra data i syfte att ge dem nya insikter om verksamhetens effektivitet. Buildsafe lanserades som en kommersiell produkt 2016, och de första större kunderna rullade in i samband med byggandet av Urban Escape, där Buildsafe användes för att hålla ihop ett antal deltagande entreprenader. Det riktigt stora genombrottet kom dock när Skanska, ett av Sveriges största byggbolag, fattade beslut om att implementera Buildsafe i alla nya entreprenader.

Viktor Broberg berättar nu att den långsiktiga visionen är att samla hela byggindustrin under en gemensam standard. Det är en uppgift som idag sysselsätter drygt 20 personer, i Stockholm, St Petersburg och i London, som väntas bli Buildsafes nya, stora marknad.
"Tanken är att man ska känna igen sig när man kommer in på ett byggprojekt och förstå informationen och nyckeltalen, men framförallt att det ska finnas objektiva mätetal så att säkra och effektiva företag premieras vid valet av leverantörer. Det skapar incitament för alla i alla led att göra ett bra jobb."

Du kan läsa fler intressanta intervjuer med spännande personer på sidan Fastighetsprofilerna.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: