Fastighetsprofilen Bengt Fardelius: ”Jag drivs av att bygga bostäder som många fler har råd med”

Fastighetsprofilen Bengt Fardelius: ”Jag drivs av att bygga bostäder som många fler har råd med”

Med ett driv som kommer från att kunna påverka och med krav på att inte ha kontoret i Stockholm – möt ”lantisen” Bengt Fardelius som i sitt arbete som affärschef på BoKlok får möjlighet att bygga bostäder som många människor har råd med.

Bengt är uppvuxen i Sjögestad, en liten ort utanför Linköping i Östergötland, en ort där det år 2010, bodde 300 invånare. En uppväxt som Bengt menar medfört att han har lärt sig att ha fokus på kostnader.
"När jag fick ansvar att bygga upp BoKloks verksamhet i Stockholm var faktiskt mitt enda krav att jag inte ville ha kontor i Stockholm. Det är lätt att tappa fokus på kostnaderna när möjligheten till höga intäkter alltid finns. För att kunna nå den volym vi siktade på behövde vi kunna bygga i hela Mälardalen. Då tyckte jag att det var bra att vara nära den marknad vi skulle verka i. Stockholmsmarknaden blev grädde på moset. För oss på BoKlok är kostnadsfokus helt avgörande för att vi ska kunna bygga i hela landet – från Kiruna till Trelleborg."

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Bengt bor och arbetar utanför Enköping, men pendlar till Stockholm vid behov och jobbar med hela Sverige som bas. BoKloks fokus är att bygga hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Men lockar det ändå inte lite att någon gång få bygga ett mer flashigt lyxbygge, ett projekt som får mycket uppmärksamhet i media?
"Skulle jag vilja vara med och bygga exempelvis Norra Tornen? Nej det lockar inte mig. Jag drivs av att bygga bostäder som många fler har råd med, där jag kan se att de bostäder vi bygger faktiskt gör skillnad för många."

Hur tycker du då att vi ska bygga för att fler ska kunna komma in på den ägda bostadsmarknaden?
"Kommunerna måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Man måste titta på vilket bostadsbehov som finns och se till att det kommer ut ett bredare utbud på bostadsmarknaden. Självklart finns det behov av exklusiva bostäder, det kommer det alltid att göra. Men det finns ett ännu större behov av prisvärda bostäder. Vi måste ge dem som idag står utanför bostadsmarknaden bättre möjligheter att skaffa en bostad. Inom BoKlok har vi till exempel tagit fram ett koncept i samarbete med Haninge kommun där vi tillsammans skapar förutsättningar för nyanlända att etablera sig snabbare i samhället. Här samarbetar vi, kommunen, bostadsrättsföreningen, arbetsförmedlingen och det lokala föreningslivet för att snabba på etableringen i samhället och ge individerna förutsättningar till egenförsörjning. Egenförsörjning är helt avgörande för att du ska kunna köpa din egen bostad. De första flyttade in höstas. Jag vill mena att vi har ett koncept som fungerar för andra grupper i samhället som står utanför bostadsmarknaden. Vi som bygger bostäder har ett samhällsansvar och bör vara en partner för kommunerna för att lösa olika bostadsutmaningar. Kan vi få till en förändring krävs det att vi tänker utanför boxen. Jag hoppas att konceptet vi utvecklat med Haninge är något fler kommuner kommer att visa intresse för så att vi kan fortsätta att utveckla det."

Vi har en orolig bostadsmarknad. Det är inte första gången och antagligen inte den sista. Varför tror du att vi i branschen inte lär oss av historien?
"Vi agerar som flockdjur i den här branschen och springer efter samma byggrätter. Det gäller även kommunerna som hänger på oss och varandra. Arkitektkåren är lika duktiga kålsupare som byggbranschen och projektutvecklarna. En analys är alltid bra att göra, även för kommunen. Vad har våra medborgare råd att bo för när alla andra kostnader är betalda? Hur stor är varje målgrupp? Med det som utgångspunkt, vilken typ av bostäder behöver vi planera för och vad får de kosta? Under de senaste åren har det varit en felmatchning på marknaden, där inriktningen varit att bygga dyra förtätningsprojekt. Det vill säga, det har varit fokus från kommunerna att förtäta städerna. Man har tappat fokus, eller prioriteten, på att ta fram planlagd mark i ytterområden där det finns möjlighet att bygga bostäder till lägre kostnader. På grund av det har vi, som bygger bostäder till ett lägre pris, valt bort exempelvis Stockholm. Vår VD, Jonas Spangenberg, hade ett citat för en tid sedan i en tidning om att ”Stockholm är ett reservat för rika”. Det tycker jag är ett citat som manar till eftertanke."

Bengt menar att det är ett samhällsproblem som branschen skapat tillsammans men där framförallt riksdag och regering har ett tungt ansvar.
"Jag brukar säga att en bostadspolitik, helst blocköverskridande med brett stöd, hade varit fint att få som present. Det var länge sedan vi hade en. Här måste politikerna på riksplan ta sitt ansvar. Visst ligger det på kommunerna att ta fram byggbar mark och ansvara för den lokala bostadsförsörjning men det är riksdagspolitikerna som måste skapa de långsiktiga spelreglerna."

När politiker verkar sticka huvudet i sanden och kommunerna tänker kortsiktigt. Är det då byggbolagen och fastighetsutvecklarna som måste kliva in och ta över ansvaret?
"Vi måste se oss själva som en del av samhället och se samhällsbehoven. Vi kan och ska göra vår del, att exempelvis se till att utveckla industriella byggmetoder för att få bättre kontroll på kostnaderna. Att bygga hållbart till lägre pris, men med god design."

Många som jag har intervjuat om bostadsmarknaden tror att dagarna med att sälja på ritning i nyproduktion är över.
"Det tror inte jag. Vi i branschen kommer inte våga ta risken att bygga fel bostäder som ingen vill köpa. Vi måste bygga efter den efterfrågan som finns. Skulle vi bygga stora volymer utan kunder kommer det garanterat leda in oss i en fastighetskris värre än 90-talskrisen. Det finns efterfrågan på nya bostäder även idag, trots alla negativa tidningsrubriker. Det är egentligen rätt frustrerande. Vi på BoKlok säljer, samtidigt som det pratas i media om att det står helt still på bostadsmarknaden. Men det är i det högre segmentet. En klok kvinna på kronofogden sa en gång, ”efter en månad med svarta rubriker om bostadsmarknaden så är era kunder mina kunder”. Bostadsmarknaden är ren psykologi, ringar på vattnet sprider sig från Stockholm och så tror man att det är likadant över hela Sverige."

Du kan läsa fler intressanta intervjuer med spännande personer på sidan Fastighetsprofilerna.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: