Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Fastighetsinvestering

Fastighetsinvestering

En fastighetsinvestering är oftast mycket lönsam på lång sikt och i Sverige har vi länge haft en extremt gynnsam utveckling. Många menar nu att bopriserna på flera håll nått så höga nivåer att man inte längre kan räkna med stigande priser. Om den analysen stämmer så är det givetvis negativt för dig som vill göra en traditionell fastighetsinvestering. Finns det ändå, trots att läget är så osäkert, någon typ av fastighetsinvestering som är riktigt lovande idag? Ja, det gör det och det ska vi titta på i det här inlägget!

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Fastighetsmarknaden är inte en marknad

Man kan egentligen inte tala om en enhetlig fastighetsmarknad i Sverige. Utvecklingen ser olika ut i olika områden och den som är skicklig på fastighetsinvestering kan alltid hitta områden och projekt som kan förväntas ha en gynnsam utveckling. Du ska alltså inte vara rädd för att göra en fastighetsinvestering bara för att priserna går ner i de områden där de tidigare stigit som allra mest. Det gäller bara att välja läge utifrån aktuella prognoser.

Marknaden för lokaler och bostäder till uthyrning är ganska stabil

Om du letar efter en typ av fastighetsinvestering som inte går upp och ner enligt den rådande konjunkturen rekommenderar vi att du investerar i en hyresfastighet. Efterfrågan på både hyresrätter och kontorslokaler är inte så konjunkturkänslig.

En fastighetsinvestering innebär för många att man får löpande intäkter varje månad men även arbete med underhåll och administration. För att ha råd med outsourcad fastighetsförvaltning behöver du ett större bestånd av lägenheter eller lokaler för att få lönsamhet i affären. Vi talar om kostnader i storleksordningen 10-20 miljoner, eller ännu mer. Du måste alltså ta dig över en hög tröskel för denna typ av fastighetsinvestering. Om du klarar det, ser framtiden för denna typ av fastighetsinvestering ljus ut!

Skapa uthyrningsmöjligheter där du bor

En intressant form av fastighetsinvestering är att hyra ut en del av sin egen bostad. I flera svenska städer kan du, genom att ha en uthyrningsdel, finansiera hela lånet på den fastighet som du själv bor i. Detta är också ett sätt att motverka bostadsbristen och därför har staten gynnat privatuthyrning genom att till exempel förändra regelverken kring så kallade friggebodar och Attefallshus. En fastighetsinvestering av denna typ kan handla om att isolera ett uthus för att göra det beboeligt året runt, att skapa ett extra badrum i anslutning till ett sovrum för uthyrning eller om att bygga en egen ingång till en uthyrningsdel av en villa.

Crowdfunding är en modern form av fastighetsinvestering

Fastighetsinvestering måste inte innebära att du lånar pengar som du investerar i aktier, fondandelar eller en egen fastighet. En fastighetsinvestering kan vara att du själv låna ut pengar till en entreprenör som bygger en fastighet. Detta är möjligt idag genom crowdfunding av fastigheter. Vi på Tessin kan hjälpa dig som på detta sätt vill göra en fastighetsinvestering med så få mellanhänder som möjligt. Detta är vad man brukar kalla för en direktinvestering och genom crowdfunding är det möjligt för många små aktörer att tillsammans finansiera ett projekt de tror på.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: