Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering

Fastighetsaffärer betalas oftast inte i sin helhet ur "egen ficka". Det gäller både bland privatpersoner som köper en bostad och byggföretag som planerar att uppföra bostäder eller kommersiella lokaler. Traditionellt har banken stått för samtliga fastighetslån på marknaden men under senaste åren har allt fler nya aktörer dykt upp. På Tessin erbjuder vi fastighetsutvecklare en möjlighet att erhålla finansiering utanför banken.

Idag är det möjligt att lösa fastighetsfinansiering på fler sätt än tidigare, oavsett storleken på affären. Olika typer av finansieringslösningar passar för olika fastighetsaffärer och på Tessin arbetar vi för att hitta unika upplägg för varje affär.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Ett utbyte mellan fastighetsutvecklare och privata sparare

På Tessins plattform kan privatpersoner få avkastning genom att finansiera fastighetsprojekt. Alltså genom att låna ut pengar till företag som genomför fastighetsprojekt. Detta har visat sig vara en populär modell som ger en jämn avkastning under lånets löptid och investeraren kan själv bedöma om risken motsvarar avkastningen i varje enskilt fall.

Fastighetsfinansiering har traditionellt varit något som framförallt banker och kreditmarknadsinstitut ägnar sig åt. Nästan alla verksamma aktörer har någon gång erhållit finansiering genom bankens byggkreditiv och privatpersoner som köpt en villa eller en bostadsrätt har ofta fått hjälp med fastighetsfinansiering via ett bolån. De flesta banker har idag strikta restriktioner när det kommer till hur mycket de lånar ut till byggprojekt, vilket har skapat en marknad för digital fastighetsfinansiering där privata sparare kan ta bankens roll. Då går många långivare in med mindre belopp, och tar alltså en mindre risk än när en finansiär står för hela finansieringen. Att på detta sätt investera i enskilda projekt har tidigare varit förbehållet personer med helt andra ekonomiska förutsättningar. Detta är en mycket flexibel form av fastighetsfinansiering.

Saker att tänka på vid digital fastighetsfinansiering

Olika typer av finansieringslösningar passar för olika typer av fastighetsprojekt. Ett vanligt missförstånd är att digital fastighetsfinansiering endast lämpar sig vid nybyggnation. Tessins investerarnätverk har hjälpt till att finansiera allt från förvärv till refinansieringar och renoveringar eller konverteringar av befintliga fastigheter. Läs mer om hur fastighetsfinansiering på Tessin fungerar.

Saker att tänka på om du vill investera i fastighetsprojekt

  • Fastighetsbranschen påverkas delvis av samma faktorer som börsen men det finns även parametrar som gör att fastighetsfinansiering kan löna sig även i en lågkonjunktur.

  • Av tradition är fastighetsfinansiering en långsiktig satsning. Genom crowdfunding kan du dock välja att delfinansiera projekt som ger dig avkastning under en kortare och mer avgränsad period.

  • Fastighetsfinansiering har länge varit förmånlig i Sverige tack vare de låga räntorna. Nu när räntorna väntas stiga och banker ställer högre krav skapas fler och bättre möjligheter för dig som istället vill låna ut pengar.

  • I den form av fastighetsfinansiering som innebär att du går in i enskilda projekt behöver du sätta dig in i det enskilda projektet. Ditt kunnande och din känsla avgör hur framgångsrik du kommer att bli inom fastighetsfinansiering.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: