Fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering

Att köpa en fastighet är en så pass stor affär att det är standard att låna pengar för att kunna genomföra köpet. Det gäller både privatpersoner som köper en bostad eller en fritidsfastighet och byggföretag som planerar att uppföra nya hyresfastigheter eller nya bostadsrätter. Att det går att låna till fastighetsaffärer är viktigt för hela samhällsekonomin.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest 1,4 miljarder i kapital fördelat på över 130 projekt.

Skapa ett konto här!

Idag är det möjligt att lösa fastighetsfinansiering på fler sätt än tidigare, oavsett hur stora affärer det är vi talar om. Olika typer av finansieringslösningar passar för olika fastighetsaffärer och det finns många olika aktörer i branschen. Även du som vill göra pengar på fastighetsfinansiering utan att köpa en bostad, som förhoppningsvis stiger i värde, kan idag göra det. Då talar vi inte om köp av aktier i ett fastighetsbolag utan om direktinvesteringar!

Crowdfunding är fördelaktigt för både låntagare och långivare

Vi på Tessin arbetar utifrån ett koncept som innebär att privatpersoner kan få avkastning på fastighetsfinansiering i form av crowdfunding. Alltså genom att låna ut pengar till företag som genomför fastighetsprojekt. Det ger en jämn avkastning under lånets löptid och du kan själv bedöma om du tycker att risken motsvarar avkastningen i varje enskilt fall.

Fastighetsfinansiering är vanligtvis något som framförallt banker och kreditmarknadsinstitut ägnar sig åt. Nästan alla som köpt en villa eller en bostadsrätt har fått hjälp med fastighetsfinansiering via ett banklån. När det är du själv som lånar ut pengar genom att investera i något av våra aktuella projekt får du en betydligt högre ränta än den banken tar ut vid ett traditionellt bolån.

De flesta banker har ganska tuffa kriterier när de lånar ut pengar till byggprojekt och det har skapat en marknad för fastighetsfinansiering via crowdfunding. Då går många långivare in med mindre belopp, och tar alltså en mindre risk än när en finansiär står för hela finansieringen. Att på detta sätt göra direktinvesteringar i enskilda projekt har tidigare varit förbehållet personer med helt andra ekonomiska förutsättningar än vad som krävs när konceptet bygger på fastighetsfinansiering via crowdfunding.

Du väljer själv om du vill satsa stora belopp på fastighetsfinansiering eller om du vill pröva det som ett alternativ till att ha ett mindre överskott på ett sparkonto. Detta är en mycket flexibel form av fastighetsfinansiering.

Saker att tänka på om du vill ägna dig åt fastighetsfinansiering

Att köpa en fastighet är en så pass stor affär att det är standard att låna pengar för att kunna genomföra köpet. Det gäller både privatpersoner som köper en bostad eller en fritidsfastighet och byggföretag som planerar att uppföra nya hyresfastigheter eller nya bostadsrätter. Att det går att låna till fastighetsaffärer är viktigt för hela samhällsekonomin.

Idag är det möjligt att lösa fastighetsfinansiering på fler sätt än tidigare, oavsett hur stora affärer det är vi talar om. Olika typer av finansieringslösningar passar för olika fastighetsaffärer och det finns många olika aktörer i branschen. Även du som vill göra pengar på fastighetsfinansiering utan att köpa en bostad, som förhoppningsvis stiger i värde, kan idag göra det. Då talar vi inte om köp av aktier i ett fastighetsbolag utan om direktinvesteringar!
Crowdfunding är fördelaktigt för både låntagare och långivare

Vi på Tessin arbetar utifrån ett koncept som innebär att privatpersoner kan få avkastning på fastighetsfinansiering i form av crowdfunding. Alltså genom att låna ut pengar till företag som genomför fastighetsprojekt. Det ger en jämn avkastning under lånets löptid och du kan själv bedöma om du tycker att risken motsvarar avkastningen i varje enskilt fall.

Fastighetsfinansiering är vanligtvis något som framförallt banker och kreditmarknadsinstitut ägnar sig åt. Nästan alla som köpt en villa eller en bostadsrätt har fått hjälp med fastighetsfinansiering via ett banklån. När det är du själv som lånar ut pengar genom att investera i något av våra aktuella projekt får du en betydligt högre ränta än den banken tar ut vid ett traditionellt bolån.

De flesta banker har ganska tuffa kriterier när de lånar ut pengar till byggprojekt och det har skapat en marknad för fastighetsfinansiering via crowdfunding. Då går många långivare in med mindre belopp, och tar alltså en mindre risk än när en finansiär står för hela finansieringen. Att på detta sätt göra direktinvesteringar i enskilda projekt har tidigare varit förbehållet personer med helt andra ekonomiska förutsättningar än vad som krävs när konceptet bygger på fastighetsfinansiering via crowdfunding.

Du väljer själv om du vill satsa stora belopp på fastighetsfinansiering eller om du vill pröva det som ett alternativ till att ha ett mindre överskott på ett sparkonto. Detta är en mycket flexibel form av fastighetsfinansiering.

Saker att tänka på om du vill ägna dig åt fastighetsfinansiering

Att köpa en fastighet är en så pass stor affär att det är standard att låna pengar för att kunna genomföra köpet. Det gäller både privatpersoner som köper en bostad eller en fritidsfastighet och byggföretag som planerar att uppföra nya hyresfastigheter eller nya bostadsrätter. Att det går att låna till fastighetsaffärer är viktigt för hela samhällsekonomin.

Idag är det möjligt att lösa fastighetsfinansiering på fler sätt än tidigare, oavsett hur stora affärer det är vi talar om. Olika typer av finansieringslösningar passar för olika fastighetsaffärer och det finns många olika aktörer i branschen. Även du som vill göra pengar på fastighetsfinansiering utan att köpa en bostad, som förhoppningsvis stiger i värde, kan idag göra det. Då talar vi inte om köp av aktier i ett fastighetsbolag utan om direktinvesteringar!
Crowdfunding är fördelaktigt för både låntagare och långivare

Vi på Tessin arbetar utifrån ett koncept som innebär att privatpersoner kan få avkastning på fastighetsfinansiering i form av crowdfunding. Alltså genom att låna ut pengar till företag som genomför fastighetsprojekt. Det ger en jämn avkastning under lånets löptid och du kan själv bedöma om du tycker att risken motsvarar avkastningen i varje enskilt fall.

Fastighetsfinansiering är vanligtvis något som framförallt banker och kreditmarknadsinstitut ägnar sig åt. Nästan alla som köpt en villa eller en bostadsrätt har fått hjälp med fastighetsfinansiering via ett banklån. När det är du själv som lånar ut pengar genom att investera i något av våra aktuella projekt får du en betydligt högre ränta än den banken tar ut vid ett traditionellt bolån.

De flesta banker har ganska tuffa kriterier när de lånar ut pengar till byggprojekt och det har skapat en marknad för fastighetsfinansiering via crowdfunding. Då går många långivare in med mindre belopp, och tar alltså en mindre risk än när en finansiär står för hela finansieringen. Att på detta sätt göra direktinvesteringar i enskilda projekt har tidigare varit förbehållet personer med helt andra ekonomiska förutsättningar än vad som krävs när konceptet bygger på fastighetsfinansiering via crowdfunding.

Du väljer själv om du vill satsa stora belopp på fastighetsfinansiering eller om du vill pröva det som ett alternativ till att ha ett mindre överskott på ett sparkonto. Detta är en mycket flexibel form av fastighetsfinansiering.

Saker att tänka på om du vill ägna dig åt fastighetsfinansiering

  • Fastighetsbranschen påverkas delvis av samma faktorer som börsen men det finns även parametrar som gör att fastighetsfinansiering kan löna sig även i en lågkonjunktur.
  • Av tradition är fastighetsfinansiering en långsiktig satsning. Genom crowdfunding kan du dock välja att delfinansiera projekt som ger dig avkastning under en kortare och mer avgränsad period.
  • Fastighetsfinansiering har länge varit förmånlig i Sverige tack vare de låga räntorna. Nu när räntorna stiger och banker ställer högre krav skapas fler och bättre möjligheter för dig som istället vill låna ut pengar.
  • I den form av fastighetsfinansiering som innebär att du går in i enskilda projekt behöver du sätta dig in i det enskilda projektet. Ditt kunnande och din känsla avgör hur framgångsrik du kommer att bli inom fastighetsfinansiering.


Vill du också ta dig in på den nordiska fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: