Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Fastighetsaffärer efter Brexit?

Fastighetsaffärer efter Brexit?

De första prognoserna sent på torsdagskvällen indikerade att britterna skulle stanna i EU. När rösterna var färdigräknade på midsommarafton var utträdet ett faktum, vilket har sänt chockvågor genom Europa. Inte minst börsen har reagerat negativt.

Hur påverkas dina Tessinaffärer av Brexit?

Inte så värst mycket, är det korta svaret. I alla fall betydligt mindre än andra investeringar. Men för att ge ett mer underbyggt svar måste vi beskriva de delar av ekonomin som ändå kommer att påverkas.

Först lite hård fakta. Börsen i London svarade med att sjunka med åtta procent. Den svenska, liksom många andra börser, sjönk med ungefär samma nivå. Framförallt är det bankaktierna som har tagit stryk. Parallellt har pundet noterat sin lägsta dollarvärde på nästan 31 år. Även andra valutor, inklusive den svenska, har dalat något i värde.

För de cirka 100 000 svenskar som bor och verkar i Storbritannien krävs det ett snabbt avtal mellan länderna för att reda ut frågan med arbetstillstånden. Skanska har stora intressen i de brittiska öarna, vilket inneburit att bolagets aktie minskat i värde. För svenska byggkonsulter med uppdrag i Storbritannien är Brexit ett negativt besked.

Vad det innebär för bygg- och fastighetsbranschen i övrigt? Osäkerheten har ökat, vilket i sig är negativt för i så gott som alla verksamheter. Det är sannolikt att fastighetsbolagen svarar på den ökade osäkerheten med att satsa på fler säkra kort och att välja bort högrisksatsningar.

Samtidigt har Riksbanken liksom övriga centralbankerna signalerat att de kommer svara på oroligheterna med fortsatt låga räntor. Det är i sin tur positivt för bygg- och fastighetsbranschen.

Vidare är fastighetsbranschen inte direkt kopplad till börsen, där svängningarna kan förväntas vara fortsatt höga den närmsta tiden. Bostadsbristen är den drivande faktorn bakom prisuppgången på fastighetsmarknaden i Sverige. Den är oförändrad av Brexit.

Att stoppa pengarna i madrassen är en säkrare investering än fastigheter. Samtidigt kommer den strategin garantera att dina pengar minskar i värde på längre sikt. Därför vill jag hävda att fastighetsaffärer i Sverige är fortsatt goda affärer, även om det, som alltid, finns anledning att vara extra eftertänksam i en tid av politisk och ekonomisk osäkerhet.
Inte så värst mycket, är det korta svaret. I alla fall betydligt mindre än andra investeringar. Men för att ge ett mer underbyggt svar måste vi beskriva de delar av ekonomin som ändå kommer att påverkas.

Du kanske även gillar: