Experten tipsar: Finland, en intressant marknad för fastighetsinvesteringar

Experten tipsar: Finland, en intressant marknad för fastighetsinvesteringar

Expert: Patricia Nyberg, Finlandsansvarig på Tessin.

Vi vänder blicken österut och fokuserar på den finska fastighetsmarknaden då Tessin inom kort kommer att erbjuda investeringsmöjligheter i finska fastighetsprojekt. På bara några år har Tessin vuxit till Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar med över 3 500 aktiva investerare.

Hur ser den finska fastighetsmarknaden ut?
"Finland är ett mindre land än Sverige och fastighetsmarknaden är inte lika segmenterad, det finns färre bolag inom fastighetssektorn. Finland har haft en stabil prisutveckling när det kommer till bostäder under de senaste åren utan att vara i närheten av det prisrally som förekommit på den svenska marknaden. Det har funnits ett sunt förhållande mellan bygg och efterfrågan på den finska fastighetsmarknaden vilket gör det till en stabil marknad. Enligt researchföretaget Datchas undersökning från hösten 2018 var 2016 och 2017 rekordår för fastighetsmarknaden i Finland, en trend som fortsatte under 2018. Fram till och med oktober hade det genomförts fastighetsaffärer för motsvarande 77 miljarder kronor i landet, en ökning med 3 procent jämfört med samma period året innan. För 2019 tror man att marknaden kommer att fortsätta vara stabil, även om nyproduktion kommer att minska något."

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Vilka är tillväxtzonerna i landet?
"Den stora makrotrenden med urbanisering syns även i Finland. Det är främst i de södra delarna av Finland som tillväxten sker. Den största tillväxten sker i Huvudstadsregionen där Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla ingår. Sedan kommer i fallande ordning Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Vasa och Tavastehus. Fem av tillväxtcentren ligger inom två timmar från Helsingfors."

Är det samma fastighetsslag i Finland som i Sverige?
"I Finland pratar man framför allt om bostäder eller kommersiella lokaler. I Finland finns hyreslägenheter men inte bostadsrätter, däremot finns aktielägenheter som fungerar på ett liknande sätt. Köper man en aktielägenhet, eller ägarlägenhet som de kallas i vanligt tal, köper man aktier i ett bostadsaktiebolag. Vanligast är att bostadsaktiebolaget bildas av byggbolaget eller den investerare som köper marken och låter bygga huset, sedan säljs aktierna i bostadsaktiebolaget till de som ska bo i lägenheterna när bostaden står klar. En ägarlägenhet har man också rätt att hyra ut, därför har Finland ett betydligt större hyresutbud än Sverige. Hyresmarknaden är också till största delen oreglerad och man har marknadshyror. En mindre del av hyresbeståndet är reglerat av städerna och kommunerna, i så kallade social housing-projekt. Under de senaste 30 åren har antalet bostäder som hyrs ut ökat märkbart i förhållande till de som nyttjas av ägaren. 1990 fanns det cirka 500 000 hyresbostäder och 1 450 000 ägarbostäder, 2017 har hyresbostäderna ökat med 70 procent och ägarbostäderna med 17 procent vilket gav ett totalt utbud på cirka 2 500 000 bostäder. "

Inom kort kommer Tessin att lansera de första projekten i Finland, vilket öppnar upp för möjligheter att diversifiera portföljen över landgränserna. Håll utkik på vår plattform!


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: