Då kan du fortfarande göra avdrag för ditt individuella pensionssparande

Då kan du fortfarande göra avdrag för ditt individuella pensionssparande

Eget sparande till pensionen blir allt viktigare. Fram till januari 2016 fanns en möjlighet för alla att själva spara till sin pension och göra avdrag för det i deklarationen. Denna möjlighet har däremot slopats för de allra flesta och ungefär 2 miljoner löntagare drabbades av ändringen. Men fortfarande finns möjligheten kvar för vissa att göra avdrag på skatten när man sparar till pensionen. Om du inte har tjänstepension eller om du bedriver enskild näringsverksamhet får du fortfarande dra av dina inbetalningar till ditt individuella pensionssparande. Vi har tittat närmare på vad som gäller.

Pensionen är en fråga som engagerar de flesta på ett eller annat plan. Det är ganska naturligt när det är stora demografiska grupper som börjar närma sig pensionsåldern och vi alla en dag kommer att gå i pension. Då vill vi kunna leva med så bra standard som möjligt. Men det förs också en bredare debatt om storleken på pensionen och hur allt fler svenskar riskerar att få en pension som ligger under eller nära EU:s fattigdomsgräns - en inkomst på cirka 12 000 kronor per månad.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

I flera omgångar har vi berört pensionen här på bloggen. Senast diskuterade vi varför du bör själv spara för din pension. Grunden för din framtida pension består nämligen till största delen av den allmänna pensionen och tjänstepensionen, men ditt egna sparande kommer att spela en allt viktigare roll.

Ett eget pensionssparande är särskilt viktigt för den som vill pensionera sig tidigare, om du inte har haft tjänstepension under så stora delar av arbetslivet eller om du har jobbat deltid under längre perioder. I grund och botten rör det sig om dem som har en oro för att pensionen inte kommer att räcka till att bekosta det liv man vill kunna leva som pensionär.

Tidigare har det funnits incitament från staten i form av avdrag som skulle uppmuntra till eget pensionssparande. Men detta incitament har kraftigt reducerats sedan några år tillbaka.

Den generella avdragsrätten för individuellt pensionssparande slopades 2016

Fram till januari 2016 fanns ett skatterättsligt incitament för var och en att själv spara till sin pension. Då fick man nämligen göra avdrag i deklarationen för insättningar till ett individuellt pensionssparkonto eller till en privat pensionsförsäkring. Avdragsrätten uppgick till 12 000 kronor per år till och med 2014 och 1 800 kronor för år 2015, innan den avskaffades helt 2016.

Tack vare detta skatteavdrag, kunde man dels bygga upp sitt pensionskapital och dels skjuta upp skatten för en del av sina inkomster fram tills man gått i pension och man börjar få lyfta pengar från pensionssparandet. Dessa medel skulle nämligen beskattas som inkomst först när man börjar ta ut pension istället för idag om du inte hade gjort avsättningen.

Denna möjlighet till avdragsgillt pensionssparande finns inte längre kvar. Det innebär att eventuellt sparande till sin egen pension får göras med redan beskattade pengar och utan möjlighet till avdrag i deklarationen.

Med tanke på vilka demografiska och ekonomiska utmaningar som kan ligga framför oss för att täcka pensionerna framöver, kanske det vore klokt att återinföra avdragsrätten för individuellt pensionssparande för samtliga.

Oavsett avdragsmöjligheter, behöver individen ändå vara mer uppmärksam på sin situation och själv ta ansvar för att man får en så bra pension som man förväntar sig.

Vissa kan fortfarande göra avdrag för individuellt pensionssparande

Men faktum är att avdragsrätten för individuellt pensionssparande trots det fortfarande lever kvar till viss del, även om det är mycket mer begränsat idag jämfört med tidigare.

Avdragsrätten har avskaffats för de allra flesta löntagare, men det finns fortfarande två grupper som fortfarande kan göra avdrag för de summor som man själv sparar till sin pension. Det rör sig om dels de som inte har tjänstepension och dels de som är enskilda näringsidkare och driver eget företag.

Om du är egenföretagare eller helt saknar pensionsrätter, får du nämligen dra av dina avsättningar till ditt egna pensionssparande om du sparar i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande. Du har rätt att göra avdrag till det högsta beloppet av 35 procent av dina inkomster för beskattningsåret och 10 prisbasbelopp, vilket för 2020 motsvarar 473 000 kronor.

Om du saknar tjänstepension i din anställning, rekommenderar Pensionsmyndigheten att du sätter av minst 4,5 - 6 procent av din lön i eget pensionssparande för att komma på samma nivå som de som har tjänstepension får inbetalt av sina arbetsgivare.

Om du är höginkomsttagare (månadslön på cirka 42 000 kronor och uppåt), kan det dock krävas större avsättningar än så. Ditt avdragsutrymme beräknas som 35 procent av ditt överskott i inkomstslaget tjänst efter kostnadsavdrag.

Också om du är egenföretagare, bör du göra regelbundna avsättningar till din pension för att undvika en chock när du närmar dig dagen då du ska hoppa av ekorrhjulet. Ditt avdragsutrymme beräknas som 35 procent av din inkomst i aktiv näringsverksamhet före avdrag pensionssparavdraget, särskild löneskatt på pensionskostnader avseende sådant sparande och avsättning för egenavgifter.

Tänk på att du får göra avdrag för inbetalningar till ditt individuella pensionssparande om du också bedriver en enskild näringsverksamhet vid sidan om en anställning. Men om du däremot driver ditt egna företag som ett aktiebolag, gäller inte reglerna för egenföretagare, utan då gör du avdragen med hänvisning till att du saknar tjänstepension i din anställning, när du är anställd av ditt aktiebolag.

Hur påverkar avdraget av dina pensionsavsättningar skatten? Utöver att du får göra avdrag i deklarationen och därmed minskar din skatt för det året, kan det också ha större effekter på dina skatteinbetalningar. Detta gäller i synnerhet om du är höginkomsttagare och tjänar över gränsen för statlig inkomstskatt, det vill säga mer än 509 300 kronor för år 2020. Det motsvarar en månadsinkomst på cirka 42 420 kronor. Då kan du tjäna på att göra avsättningar till ditt egna avdragsgilla pensionssparande.

När du gör en avsättning till din pensionsförsäkring eller ditt individuella pensionssparande, så skjuter du nämligen bara upp skatten tills du börjar ta ut pensionen. Det innebär att du kan komma att minska din totala skatt om du skjuter upp ditt intjänade belopp så att du bara betalar 30 procent skatt på den pension som du tar ut om några år, istället för att skatta 50 procent på din löneinkomst idag. Detta förutsätter däremot att skattesatserna inte ändras nämnvärt från idag fram tills dagen då du går i pension.

Om du vill göra en djupdykning i vad som gäller för avdrag när du saknar tjänstepension eller om du är egenföretagare, kan du titta närmare på Skatteverkets vägledning om vem som får göra avdrag och hur stort avdrag man får göra. Här hittar du mycket information om vad som gäller just i din situation.

Om du inte tillhör det grupper som nämnts i detta inlägg, gäller andra mer konventionella metoder för att maxa sin pension. Det kan handla om löneväxling i samråd med arbetsgivaren eller sparande på ISK eller i en kapitalförsäkring som har förhållandevis förmånlig beskattning. Det viktigaste du kan göra är att fortsätta spara och investera långsiktigt och kunna ha en extra buffert när du går i pension. Du kan också sprida dina risker och inte ha allt ditt sparande på börsen, utan investera i andra tillgångsslag såsom krediter.

Genom att investera i säkerställda lån till små och medelstora fastighetsbolag via Tessin, kan du få god avkastning med låg volatilitet. Läs mer i ett nyligen publicerat inlägg om den riskjusterade avkastningen på Tessin jämfört med Stockholmsbörsen.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: