Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Crowdlending – Så agerar du bank med Tessin

Crowdlending – Så agerar du bank med Tessin

Om du har följt Tessin den senaste tiden har du säkert märkt att vi nu även erbjuder våra medlemmar crowdlending. Hur fungerar det? Och hur skiljer sig det gentemot equity crowdfunding?

Här svarar vi på några vanliga frågor om crowdlending-tjänsten.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Hur kommer det sig att ni börjar med crowdlending först nu?

Det beror på sätt och vis på tillfälligheter. En projektägare som tidigare genomfört ett lyckat projekt med investeringar från Tessins användare, behövde mer kapital för att bygga ytterligare tre lekland. Bolaget hade tillräckligt med eget kapital för att få finansiering av banken, men det innebar samtidigt en hel del administrativt krångel i samband med byggkreditivet. Det var helt enkelt smidigare och en kortare startsträcka att finansiera projekten via Tessin, även om det sker till en högre ränta.

Men eftersom löptiden är kort, bara fem månader per lekland, blir den extrakostnaden ändå marginell. Och så här tror vi att crowdlending-alternativet framförallt kommer att användas: till projekt med kortare löptid där fastighetsbolaget själv kan finansiera en stor del av projektet.

Vad är de avgörande skillnaderna mellan crowdfunding och crowdlending?

När du crowdfundar genom Tessin köper du vanligtvis en preferensaktie som sedan löses in när bolaget slutför projektet. Vid crowdlending lånar du fastighetsbolaget pengar mot ränta. Här finns ofta även en säkerhet i form av en aktiepant. Den säkerheten saknas vid equity crowdfunding.

Om nu crowdlending erbjuder högre säkerhet än crowdfunding – varför ska man då satsa sina pengar på crowdfunding?

Som med alla investeringar står avkastningen i relation till risken man är beredd att ta. Med det i åtanke kan man räkna med att vinsten överlag är större vid crowdfunding än för crowdlending. Synar man just detta projekt är skillnaden dock relativt liten. Bolagets tidigare projekt, som skedde via crowdfunding, gav en årlig avkastning på 11 procent. I det aktuella projektet motsvarar räntan en årlig avkastning på 10 procent.

Hur stor andel av Tessins verksamhet kommer att bestå av crowdlending?

Det är givetvis svårt att svara på, men vi siktar på att crowdlending ska stå för 100 miljoner kronor av de totalt 200 miljoner som vi hoppas kunna resa under 2016. Den exakta andelen kommer avgöras av vilka projekt som kommer in till oss, men även av användarnas önskemål. För om ni tillåter mig om att tala om visoner ett ögonblick så är det just det som utgör styrkan med crowdfunding. Vi kan anpassa projekten efter de preferenser och önskemål som våra medlemmar har. Det innebär att fastighetsbolagen snabbt kan resa kapital till sina projekt samtidigt som våra medlemmar kan göra investeringar med den risk- och avkastningsnivå som de efterfrågar. Det är i den matchningen som vi kan slå etablerade banker och rådgivare på fingrarna – inte i första hand när det gäller kreditbedömningar.

Fördelar med crowdlending

För fastighetsbolagen

  • Möjlighet att snabbt resa kapital utan krångel

  • Avdragsgill räntekostnad

För Tessins användare

  • Agera bank och få ränta på dina besparingar

  • Säkerhet i form av aktiepant

Du kanske även gillar: