Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Crowdfunding är hetare än någonsin

Crowdfunding är hetare än någonsin

Fenomenet crowdfunding växer så det knakar runtom i världen - och Sverige är inget undantag. Speciellt stort är det i länder som USA och Kanada. Men vad är egentligen crowdfunding, hur fungerar det och vad finns det för olika varianter?

Låt oss reda ut eventuella frågetecken kring denna relativt nya investeringsform.

Vad är crowdfunding?

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Ordet crowdfunding myntades år 2006 och slog sedan igenom riktigt stort i USA när företag som IndieGoGo och Kickstarter började få framgångsrika projekt.

Crowdfunding, som på svenska kallas för gräsrotsfinansiering innebär att en större grupp människor med mindre summor hjälper till att finansiera ett projekt, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.

Insamlingen av pengarna sker digitalt via en crowdfunding-plattform där investerarna oftast är helt okända för företagaren, men där investerarna fastnat för företagarens idé så pass mycket att de vill gå in med eget kapital för att bekosta en del av projektet.

Hur fungerar crowdfunding i praktiken?

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren presenterar en affärsidé eller ett projekt som behöver få finansiering via en hemsida som fokuserar på just crowdfunding. På så vis har företagaren möjlighet att samla ihop tillräckligt mycket kapital från privatpersoner och företag för att kunna genomföra sin idé. Det är också ett bra sätt för dig att få bekräftelse på att det du gör är så pass bra och intresseväckande att det engagerar en större grupp människor.

Olika typer av crowdfunding

Idag är crowdfunding en het investeringsform för alla som behöver pengar för att få sitt projekt att lyfta, och det finns några olika varianter som kan vara bra att känna till:

Delägarbaserad crowdfunding

Delägarbaserad crowdfunding kallas även för equity crowdfunding. Med delägarbaserad crowdfunding kan individer investera pengar i utbyte mot aktier i företaget som söker kapital. Finansiärerna blir på så sätt delägare i företaget som de investerar i. Vem som helst kan investera i ett företag som söker finansiering, inte bara godkända investerare.

Equity crowdfunding lämpar sig för både etablerade och nystartade företag. Jämfört med traditionella finansieringsmodeller, bygger equity crowdfunding på att företag presenterar sig för en stor mängd investerare som alla erbjuds att bli delägare för en summa som oftast är relativt liten.

Donationsbaserad crowdfunding

Donationsbaserad (donation-based) crowdfunding innebär att personer donerar pengar i utbyte mot en god känsla av att ha bidragit till att hjälpa någon eller någonting som de brinner för. Att kunna ge tillbaka till andra och till samhället driver dessa individer att bidra till projekt de tycker gör sig förtjänta av ett bidrag.

Lånebaserad crowdfunding

Lånebaserad crowdfunding, även kallad debt-based på engelska innebär att enskilda personer lånar ut pengar till andra personer eller företag som är i behov av kapital. Dessa lån är vanligtvis inte på några större belopp och är ett fördelaktigt alternativ till banklån på grund av de konkurrensmässiga räntorna.

Belöningsbaserad crowdfunding

Belöningsbaserad (reward-based) crowdfunding är den sorts crowdfunding som har slagit allra störst i USA. Genom den här sortens crowdfunding kan individer donera pengar i utbyte mot någon slags ersättning. Ersättningarna varierar från ett tack-email till en helt ny produkt eller visning av den film som producerats.

För- och nackdelar med crowdfunding?

Det finns flera fördelar med att söka finansiering via en större grupp människor. Bland annat kan det leda till att ett bolag får in livsviktigt kapitaltillskott när det befinner sig i ett väldigt tidigt skede. En annan fördel är att man efter en lyckad crowdfundingkampanj får ett bredare nätverk samt ett stort antal engagerade ambassadörer.

Nackdelen med crowdfunding är att du öppnar upp för delaktighet för många vilket kan leda till att det emellanåt kommer in lite för mycket feedback. Samt att det är svårt att styra vem som kommer in som delägare i bolaget. Dessutom kommer det allt som oftast att behövas någon form av ersättning i utbyte mot att du får hjälp med finansieringen, om du inte fokuserar på enbart donationsbaserad crowdfunding.

Du kanske även gillar: