Attefallshus som lösning på bostadsbristen

Attefallshus som lösning på bostadsbristen

Attefallshus har, sedan de nya reglerna infördes 2014, blivit möjliga att bygga utan att behöva söka bygglov. Det har gjort det möjligt för privatpersoner att få extra kassaflöden genom att hyra ut dessa som bostäder. Men är det en bra investering som skulle kunna lösa bostadsbristen?

Det är ingen hemlighet att det i Sverige råder bostadsbrist på många håll. Det byggs helt enkelt inte i tillräcklig takt och som lösning på detta föreslogs att villaägare skulle kunna bidra genom att uppföra komplementbyggnader på sina tomter och hyra ut dessa till bostadssökande. I början var förhoppningen att mellan 150 000 – 200 000 bostäder skulle kunna uppföras på detta sätt men attefallshuset har likväl inte blivit en så vanlig företeelse som lagstiftaren hade hoppats på. Det börjar emellertid sakteligen bli ett vanligare investeringsalternativ och bostadsform.

Att uppföra ett attefallshus behöver däremot inte endast vara en bra affär ur ett nationalekonomiskt perspektiv genom att fler bostäder blir tillgängliga på marknaden. Det kan också vara lönsamt för både villaägare och bostadsrättsföreningar. Lönsamheten uppnås genom att attefallshuset inreds som en permanentbostad som sedan hyrs ut, vilket ger fastighetsägaren löpande intäkter.

Vilka regler gäller?

Ett attefallshus på upp till 25 kvm med en höjd på 4 meter får man bygga på en tomt utan att behöva söka bygglov. Däremot måste du få godkännande från dina grannar om du bygger huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Detta gäller däremot inte om den ifrågavarande tomtgränsen ligger mot en gata eller allmän plats. Vissa begränsningar på undantaget från bygglov kan i vissa fall komma på fråga så rådfråga för säkerhets skull din kommun.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att dessa regler endast gäller för fastigheter med en- eller tvåbostadshus, vilket innebär att bostadsrättsföreningar med fler lägenheter än två i en byggnad inte omfattas av bygglovsundantaget. Dessutom måste man alltid anmäla till byggnadsnämnden att man tänker uppföra ett attefallshus för att få ett startbesked.

Varför kan attefallshus vara en bra investering

Attefallshus kan vara en god investering för både villaägare och bostadsrättsföreningar. Husen kan med fördel hyras ut som bostäder, vilket ger en extra intäktsström. Exempelvis skulle det kunna innebära lägre avgifter inom bostadsrättsföreningar om föreningens kostnader åtminstone delvis täcks av hyresintäkter. Se bara till att noga budgetera för skötsel och underhåll så att driftnettot faktiskt blir positivt.

Attefallshus på Tessin

Så vad kan du göra om du inte har plats på tomten eller annars inte vill eller kan bygga ett eget attefallshus? Kan man tjäna pengar på denna form av investeringar passivt? Svaret är ja, till viss del åtminstone. Några av projekten som har marknadsförts på Tessin har faktiskt involverat uppförande av attefallshus i anslutning till fastighetsprojekten. Då får du förvisso inte ta del av det löpande kassaflödet men får ändå avkastning för byggnationsprojektet på samma sätt som det annars fungerar på Tessin.

I de projekt där attefallshus uppförs krävs att de faktiska villorna eller parhusen byggs färdigt först innan byggandet av attefallshusen påbörjas. Det beror på att det endast är i det fallet som det inte behövs bygglov enligt lagens ordalydelse eftersom en byggnad aldrig kan klassas som ett attefallshus om det inte byggs i anslutning till ett färdigt och befintligt hus. Man kan däremot naturligtvis också söka bygglov för ett attefallshus för att kunna sätta igång med byggandet tidigare om man som projektägare vill det.

Det senaste exemplet på ett projekt på Tessin som involverat attefallshus är Parhus i populära Segeltorp där två parhus uppförs tillsammans med två attefallshus.

Ytterligare exempel utgörs av projekten:

Helt klart har attefallshus nu börjat öka i popularitet och brutit mark som investeringsform. Det är ett sätt som många villaägare i landet kan dra nytta av för att lämna startblocken för en karriär som fastighetsmoguler genom att bygga på sin egen tomt och tjäna på det månadsvisa kassaflödet som det ger upphov till. Och har du inte en villa med tillräckligt stor tomt, kan du åtminstone ibland investera i sådana projekt som marknadsförs via Tessin där projektägaren också bygger till attefallshus.

Du kanske även gillar: