Att tänka på innan man investerar i börsens enfastighetsbolag

Att tänka på innan man investerar i börsens enfastighetsbolag

På Stockholmsbörsen återfinns en handfull enfastighetsbolag, alltså bolag vars enda tillgång är en hyresfastighet. Sådana bolag ägs främst för den attraktiva direktavkastningen, men det är riskfyllt att bara äga en fastighet med en hyresgäst. Lär dig mer om hur du kan diversifiera din fastighetsportfölj med enfastighetsbolag.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Fastigheter med bra kassaflöde och långa hyreskontrakt är som manna från himlen för fastighetsinvesteraren. Kan man dessutom få någon annan att sköta grovjobbet med förvaltningen, låter det onekligen som en enastående lösning. Faktum är att man kan få exponering mot sådana investeringar genom att köpa aktier i något av de enfastighetsbolag som finns noterade på Stockholmsbörsen.

Vad är ett enfastighetsbolag?

Ett enfastighetsbolag är ett bolag på börsen vars enda tillgång är en fastighet som är uthyrd till en eller ett fåtal hyresgäster samt vars verksamhet går ut på att förvalta denna fastighet. Ofta rör det sig om en större fastighet med en större hyresgäst och med långa hyreskontrakt som oftast sträcker sig över 5-10 år med automatiska förlängningar och långa uppsägningstider. Lika ofta är dessa bolag utdelningsmaskiner med kvartalsvisa utdelningar.

Aktier i enfastighetsbolagen kan således liknas vid preferensaktier på så vis att löpande utdelningen år efter år är förutbestämd till storleken och delas ut varje kvartal. Aktierna är således också efterställda de lån som kan finnas i enfastighetsbolaget. Direktavkastningen brukar ligga på omkring 6-8 procent per år.

Här nedan följer ett urval av enfastighetsbolag på Stockholmsbörsen samt respektive hyresgäst:

Delarka Holding - Postnord
Saltängen Properties - ICA
Kallebäck - SAAB
Mälaråsen - Upplands Motor
Torslanda Property - Volvo personvagnar
Solnaberg Property - IF

Risker med enfastighetsbolag

Enfastighetsbolag är inte riskfria investeringar. Investeringar i dessa bolag är inte diversifierade, till skillnad från fastighetsbolag med fler innehav eller REIT:er, utan direktavkastningen baseras på en enda fastighets inkomster från oftast en enda hyresgäst. Därför utgör enfastighetsbolag inte någon form av garanterad direktavkastning, då händelser för fastigheten i bolaget i stor utsträckning påverkar aktiekursen.

Det lärde sig åtminstone aktieägare i Saltängen Properties i mars 2019. Bolaget meddelade då marknaden att en utdelning ställs in till följd av att bolaget bekostat en större ombyggnation av ICA:s varulager, varpå aktieägaren dels gick miste om en utdelning och dels sjönk värdet på aktien med 5 procent efter offentliggörande. Detta är den ökade risken som finns i dessa bolag - att man som investerare har stor exponering mot bara en fastighet.

Därutöver är exponeringen mot bara en hyresgäst också en riskfaktor. Vanligtvis är fastigheten i enfastighetsbolaget specialanpassad till just denna hyresgäst, varför det kan vara mycket svårt att finna en ny hyresgäst om den befintliga säger upp avtalet. Dessutom är enfastighetsbolagets resultat och utdelningsförmåga mycket beroende av hyresgästens ekonomi och möjlighet att betala hyra.

Är enfastighetsbolag en klok investering?

Enfastighetsbolag skiljer i sig inte i teorin nämnvärt ifrån att man som investerare köper en fastighet eller lägenhet och hyr ut den, med skillnaden att fastigheten oftast har betydligt större värde. Det gäller att göra en avvägning mellan kassaflödet från utdelningarna, kontra den motpartsrisk som råder när man äger enfastighetsbolag.

Med det sagt, kan enfastighetsbolag utgöra en del av fastighetsinvesterarens portfölj som stadiga utdelare. I sådana fall är det dock viktigt att man diversifierar portföljen med andra investeringar för att sprida riskerna. Leta då efter andra fastighetsbolag eller andra börshandlade bolag för att diversifiera, men överväg också investeringar i fastigheter utanför börsen för att komma ifrån volatiliteten.

Håll utkik på Tessins projektsida efter nya investeringsmöjligheter varje vecka. Säkerställda lån till fastighetsprojekt med ränta på 9-13 procent är ett bra komplement till en fastighetsportfölj och ger god diversifiering som inte följer börsens volatilitet.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: