Tessin Dictionary: Andrahandpantsättning

Tessin Dictionary: Andrahandpantsättning

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Andrahandpantsättning

En vanlig fråga som förekommer är hur olika säkerheter fungerar för ett lån på Tessins plattform. En av säkerheterna som kan ställas för lånen på Tessin är andrahandspantsättning.⁠

Att erhålla andrahandspant i befintliga pantbrev innebär att pantbrevet redan är pantsatt till en annan långivare. Andrahandspant kan utgöra en bättre säkerhet än att ta ut nya pantbrev med sämre inomläge för det fall det pantsatta pantbrevet inte är fullt belånat, tex om den första långivaren har ett pantbrev om 10 mkr med inomläge 0 – 10 mkr men skulden har amorterats ner till 5 mkr, då finns ett utrymme om 5 mkr som kan pantsättas till en ny långivare.Du kanske även gillar: