Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Alternativ till sparkontot - så får du avkastning på besparingarna

Alternativ till sparkontot - så får du avkastning på besparingarna

Sparkontot är knappast en väg mot ekonomiskt oberoende och det låga ränteläget som vi ser hjälper inte heller på traven mot rikedom. Tvärtom. På grund av inflationen är sparkontot till och med en förlustaffär. Här nedan tittar vi närmare på varför sparkonton har så låg ränta samt vad du kan göra med dina pengar istället för att faktiskt få din förmögenhet att växa.

En reporänta på 500 procent låter idag och under nuvarande ränteläge som något fullkomligt orimligt. Men det var trots allt ett faktum under några dagar i brinnande fastighetskris 1992. Många erfarna investerare minns detta säkert väl, men visst är det svårt att föreställa sig sådana räntenivåer när Riksbanken låter reporäntan vara negativ på -0,50 procent.

Den negativa styrräntan infördes i Sverige i februari 2015 och följde då efter bland annat ECB, Danmark och Schweiz. Negativ ränta är ett okonventionellt och ett ditintills obeprövat verktyg för att stimulera ekonomin i efterdyningarna av den globala lågkonjunkturen som rådde efter likviditetskrisen och Lehman-kraschen i september 2008.

Reporäntan är den styrränta som signalerar var bankers dagslåneränta kommer att ligga en vecka framåt när de lånar av Riksbanken och som är priset för banker när de deponerar likvida medel hos en centralbank. Centralbanker använder sedan räntesänkningar som ett medel för att stimulera ekonomin i lågkonjunkturer. Med lägre räntor sätter man fart på ekonomin genom att investerare - både pensionsinstitut och privatpersoner - uppmuntras investera i aktier i företag istället för i ränteprodukter. Detta leder i sin tur till bättre möjligheter för företag att växa och anställa. Dessutom följer ofta privatpersoners bolåneräntor med nedåt när styrräntan sänks, och detta medför ökad köpkraft när en mindre del av lönen går till att betala för lånet.

När reporäntan däremot blir negativ, ger detta ännu större incitament för att investera och att köpa. Bankernas negativa räntor som de måste betala till Riksbanken vältras sedan över på investerarna. Främst är det större finansiella institut, exempelvis pensionsfonder, som numera får betala för att ha pengar liggandes hos kontot.

Styrräntan påverkar även ditt sparande

På grund av att reporäntan negativ, är också STIBOR negativ. STIBOR är den ränta som gäller när bankerna lånar mellan varandra. Denna ränta är rörlig, eftersom den baseras på genomsnittet av de sju största bankernas utlåningsräntor på den så kallade interbankmarknaden, men ligger också tämligen stadigt omkring -0,50 procent. STIBOR följer alltså i stort reporäntan, vilket förklaras av att både interbankmarknaden och riksbanken är de största källorna för likvida medel för banker.

Bankers affärsidé är i grund och botten att tjäna pengar på vidden (skillnaden) mellan dess inlåning och utlåning. Om vi fortsätter med bostadslån som ett något förenklat exempel för utlåning, motsvarar bankens intäkter cirka 1,5 procent, som är en vanlig snittränta idag. Inlåningsräntan för banken är samtidigt -0,5 procent, vilket innebär att bankens marginal, eller vidden mellan in- och utlåning, är 2 procentenheter. Det låter kanske inte som särskilt mycket, men detta är en volymfråga för bankerna - den totala bolåneskulden i Sverige är nämligen något mer än 3 000 miljarder kronor.

Som privatsparare påverkas du också direkt av denna skillnad på in- och utlåning. Under vanliga styrränteförhållanden, när styrräntan är positiv, brukar räntan på ett sparkonto hos en storbank vara något lägre än styrräntan. Detta beror på att pengar som ligger på ett bankkonto eller sparkonto inte är bankers primära källa till sin finansiering, varför priset som bankerna betalar för att låna dina pengar (alltså räntan på ditt sparkonto) sätts lägre än både styrräntan och STIBOR.

Detta innebär att när styrräntan är negativ, är det helt enkelt inte lönsamt för banker att erbjuda ränta på sparkonton. Marginalerna som detta medför är helt enkelt för låga.

Negativ sparränta?

Om nu styrräntan är negativ, och den ränta som företag och pensionsinstitut har på sina konton är negativ - varför har inte du som privatperson också negativ ränta på ditt lönekonto eller ditt sparkonto?

Det finns egentligen två huvudsakliga skäl till att du inte har negativ ränta på dina konton. Det första är att om en bank inför negativ ränta på ditt konto, är sannolikheten hög att du varje månad den 25:e går till en bankomat och tar ut hela lönen i kontanter, eftersom den nollränta som kontanter erbjuder fortfarande vore bättre avkastning än att betala för att ha pengar på kontot. Kontanthantering är dyrt och dessutom innebär likvida medel på konton gratis inlåning för banker.

Det andra skälet stavas konkurrens. Om en av de svenska storbankerna skulle gå i bräschen och införa negativ ränta, är det rimligt att anta att många svenskar skulle se sig om för att byta till en bank utan negativ ränta på konton. Om en person byter bank på grund av räntan, är sannolikheten stor att denne också flyttar med andra engagemang till den andra banken, som exempelvis bolån. Och bolånet är som sagt en produkt som ger banker god avkastning.

Således är det bättre för banker att förlora lite pengar på skillnaden mellan negativ styrränta och att erbjuda dig nollränta på sparkontot

Så ska vi vara nöjda med 0 procent ränta på kontot?

Man ska absolut inte vara nöjd med att ha 0 procent ränta på sparkontot. Faktum är att denna ränta är den nominella räntan - alltså den ränta som du erbjuds av banken på pappret. Du bör däremot kalkylera med den reala räntan, vilken också tar hänsyn till inflation. Som du kanske har sett i tidningar under det senaste året, jobbar Riksbanken hårt med att upprätthålla en inflation på 2 procent.

Vi har tidigare berört inflation i ett inlägg om hur inflationen påverkar dina investeringar. För att sammanfatta det inlägget, innebär nollränta på ditt sparkonto att du faktiskt redan har negativ ränta motsvarande cirka 2 procent per år på ditt sparande. Det beror på att samtidigt som du inte får någon avkastning på ditt sparkonto över ett års tid, blir allting som du kan köpa för pengarna 2 procent dyrare under samma period. Efter ett år har du alltså kvar 98 procent av den ursprungliga köpkraften för pengarna som nu samlar damm på sparkontot.

Vilka alternativ finns?

Slutsatsen är alltså att sparkontot inte är en bra plats att förvara ditt sparkapital på. Dina pengar förlorar inte bara sitt värde, utan du går också miste om avkastning som du skulle ha fått om du hade investerat pengarna annorlunda.

Som ett exempel kan nämnas att det breda indexet OMXSPI, som är ett mått på den samlade avkastningen för alla bolag på Stockholmsbörsen, gått upp med i snitt cirka 7 procent per år de senaste 3 åren. Detta innebär att om du hade tömt ditt sparkonto för tre år sedan och istället köpt aktier eller aktiefonder, hade din förmögenhet ökat i både nominella och reella termer.

Börsen kan däremot vara volatil och en snittavkastning på 7 procent bör ses som ett genomsnitt över tid. Under många perioder kanu kurserna istället vika ned, även om det allt som oftast vänder upp igen. Det är dock monumentalt svårt att tajma dessa svängningar. Därför kan det vara klokt att diversifiera sin portfölj med alternativa investeringar utanför börsen. Fastigheter anses exempelvis av många vara ett någorlunda tryggt investeringsslag - en fastighet kommer aldrig helt förlora sitt värde även när konjunkturen vänder.

För de fastighetsprojekt som marknadsförs via Tessin erbjuds en ränta på omkring 8 - 12 procent på årsbasis. Sådana räntenivåer är hästlängder ifrån vad du kan erbjudas på ett sparkonto. I dags dato (under hösten 2018) har närmare 400 miljoner kronor återbetalts jämte ränta till Tessins investerare.

Eftersom det rör sig om lån snarare än aktier, ställer låntagaren också säkerhet för lånet för att göra investeringen något mindre riskfylld (100 procent av risken kan emellertid aldrig elimineras). Du kan läsa mer om hur säkerheter fungerar i vårt inlägg om pant och borgen. Det är också klokt att erinra sig om risker med investeringar på vår samlingssida för risker.

Håll utkik på Tessins projektsida där aktuella projekt presenteras. Om du inte redan har gjort det bör du också till att skapa ett konto för att få uppdateringar om nya projekt direkt i din inkorg.

Du kanske även gillar: