Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

4 punkter som gör dig till en bättre investerare

4 punkter som gör dig till en bättre investerare

Att bli en bra investerare och lära sig investera är inte något som händer över en natt. Om du inte vill ta hjälp av proffsinvesterare, vilket kostar en del av de pengar du annars kan investera, måste du lära dig mycket om marknaden på egen hand. Ju mer du vet, desto högre är chansen att du gör en lyckad investering.

Om du frågar ett investeringsproffs är det första tips du kommer få att du bör investera så du får en diversifierad portfölj. Sprid ut dina investeringar och investera i olika saker. En del i aktier, en i fonder, och en del i fastigheter. Förutom vikten av diversifiering finns det ett par nyckelpunkter som man kan tänka på för att bli en bra investerare:

1. Investera baserat på fakta, inte på känsla

Om du ska köpa ett hus till dig och din familj så köper du inte huset enkom för den fina poolen i trädgården. Istället granskar du objektet i sin helhet och ger det mycket tanke innan du fattar beslutet. Du skulle besiktiga huset för att försäkra dig om att det inte finns några dolda risker och ser till att en värderingsman som ser till att priset på huset står sig mot marknaden.

Samma princip ska gälla då du investerar i fastigheter. Gör grundlig research för att försäkra dig om att investeringen motsvarar de mål du har. Stirra dig inte blind på siffror som talar om den närmsta framtiden utan undersök om det här är en investering som även gynnar dig på lång sikt.

2. Förstå risker

Oavsett om du investerar i aktier, guld eller fastigheter finns det alltid en risk. Som vi sett tidigare går fastighetsmarknaden i cykler – antigen blomstrar den eller spricker. Förr eller senare kommer det ett fall, det är oundvikligt. När det gäller fastigheter är det speciellt viktigt att du är medveten om olika typer av risker din investering medför. Genom att vara medveten om dina risker och
använda olika tekniker för att minimera dessa kommer du att minska din sårbarhet innan du väljer att genomföra din investering.

3. Diversifiering

Som tidigare nämnt är det viktigt att ha en bredd i dina investeringar. Att ha en diversifierad fastighetsportfölj betyder att du investerar i olika typer av objekt och olika typer av investeringar. Att ha denna bredd bland dina investeringar gör att du sprider dina risker, det är aldrig klokt att satsa allt på ett kort. I

Investera i fastigheter med olika geografiska förutsättningar men se till att ha koll på arbetsmarknaden, inflyttning, kommunikationer etc.

4. Håll koll på dina investeringar

Ordning och reda är viktigt. Idag är det lättast att organisera och ha koll på dina fastighetsinvesteringar online. Det gör det möjligt för dig att få en översikt över dina köp, försäljningar och övrig finansiell information på en säker och lättillgänglig plattform.

Du kanske även gillar: