Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Månadens utbetalningar: Juli

I juli utbetalades totalt 41,9 MSEK till medlemmar som investerat via Tessins plattform. Av det totala beloppet utgör 36,7 MSEK utlånat kapital och 5,2 MSEK ränta på kapitalet.

Anna Sahlberg Carlsson

Tessin Dictionary: Andrahandpantsättning

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Anna Sahlberg Carlsson

Tessin Dictionary: Aktiepant

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Anna Sahlberg Carlsson

Tessins investerarundersökning 2021

Nyligen genomfördes en undersökning där 762 medlemmar på plattformen deltog. Undersökningen visade att det finns en god tilltro till marknaden för kommande års fastighetsutveckling, vilket vi anser är mycket glädjande. I det här blogginlägget sammanfattas resultatet av undersökningen.

Anna Sahlberg Carlsson

Tessins halvårsrapport 2021

Det andra kvartalet 2021 levererade ökad omsättning och en notering av Tessin på Nasdaq First Growth Market. Under kvartalet förmedlade Tessin sammanlagt 332,6 MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

Anna Sahlberg Carlsson

Heidi Wik om första tiden som VD

Heidi Wiks första tid som VD för Tessin har varit minst sagt intensiv. Under våren 2021 har Tessin inlett ett nytt kapitel som noterat bolag på Nasdaq First North Growth Market och bockat av flera viktiga milstolpar

Anna Sahlberg Carlsson

Månadens utbetalningar: Juni

I juni utbetalades totalt 204 MSEK till medlemmar som investerat via Tessins plattform, vilket är rekord för en enskild månad. Av det totala beloppet utgör 183 MSEK utlånat kapital och 21 MSEK ränta på kapitalet. Den genomsnittliga avkastningen på samtliga avslutade fastighetslån sedan starten 2014 uppgår per den sista juni 2021 till 8,42 procent.

Anna Sahlberg Carlsson

Tessin Dictionary: Fastighetspant

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Anna Sahlberg Carlsson

Nyheter på plattformen: Lånekvoter

I projektpresentationerna på Tessins plattform används lånekvoter som till exempel LTV (Loan To Value) för att beskriva belåningsgraden i projekten. Dessa lånekvoter är ett viktigt verktyg för alla intressenter i ett fastighetsprojekt

Björn Johnson

Nyheter på plattformen: Tessin Services

Nyligen lanserades Tessins nya låneagentsverksamhet “Tessin Services” i syfte att effektivisera låneprocessen och öka kontinuiteten och tryggheten för medlemmarna på Tessins plattform.

Anna Sahlberg Carlsson