Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Fastighetsprofilen Jonas Björkman: "Idag har vi en helt annan produkt"

Jonas Björkman såg framför sig en karriär i Latinamerika, men åkte hem och startade en crowdfundingtjänst för fastigheter. Drygt fem år senare har Tessin försett svenska och finska byggprojekt med över 2 miljarder i finansiering

Alva Sundquist

Finansinspektionen föreslår ökade kapitaltäckningskrav för bankers utlåning till fastighetssektorn

Finansinspektionen lade i november 2019 fram ett förslag om ökade kapitalkrav för banker vid utlåning till kommersiella fastighetssektorn. Kraven är utöver Basel III. Detta är vad det innebär för svenska fastighetsbolag.

Nicholas Ahonen

Hur EU:s gemensamma riktlinjer för hållbara investeringar påverkar dig som investerare

Klimatförändringar och hållbara investeringar står högt på agendan för många investerare och hos EU. Däremot har det varit svårt att finna någon enhetlig beteckning på vad som faktiskt är hållbart och inte. I december 2019 har EU och dess medlemsländer jobbat intensivt på att ta fram gemensamma riktlinjer för detta: “EU Taxonomy for sustainable activities”. Vi tittar på vad det innebär för dig som investerare.

Nicholas Ahonen

En miljard till Tessins medlemmar!

Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsfinansiering nådde nyligen två avgörande milstolpar. Under februari 2020 passerades två miljarder i rest kapital samtidigt som en miljard kronor inklusive ränta har utbetalats till investerarna.

Alva Sundquist

Miljöcertifieringen "Miljöbyggnad" av Sweden Green Building Council

Allt fler fastighetsägare och byggbolag uppför miljövänliga byggnader. Detta efterfrågas också av investerare och de som ska bruka byggnaden. Däremot kräver också kommuner i samband med markanvisningar att byggnaderna ska vara hållbara. Men hur mäter man hållbarhet? Vi tittar närmare på certifieringen Miljöbyggnad av oberoende organisationen Sweden Green Building Council.

Nicholas Ahonen

Fastighetsprofilen Biljana Pehrsson: "Vi måste alltid möta kundens föränderliga behov"

Hon är direktören på Kungsleden som efter sju år vid rodret fått marknaden att prata om ”Biljana-effekten”. Men resan mot toppen av fastighetsmarknaden började i Belgrad.

Alva Sundquist

Investera i Norden - Så slipper du dubbelbeskattning

Tessin ska lansera i Finland och vi går därför igenom hur nordiska dubbelbeskattningsavtalet fungerar för kapitalvinsterna ränta och utdelning.

Nicholas Ahonen

2019 i backspegeln - så gick året för svenska fastighetsmarknaden

Vi stänger böckerna för fastighetsåret 2019 och tittar närmare i backspegeln på hur de börsnoterade fastighetsbolagen samt bostadspriserna har utvecklats. 2019 har varit ett starkt år, men kan det upprepas 2020? Om du är tveksam, kan du diversifiera din fastighetsportfölj med säkerställda fastighetskrediter via Tessin.

Nicholas Ahonen

Vad är ESG-kriterier?

Hållbara investeringar är allt mer eftertraktat bland investerare och i synnerhet bland den yngre generationen. Hur vet man däremot att en investering är hållbar? För detta finns de så kallade ESG-kriterierna, vilket är en akronym för “Environmental, Social and Governance”. Vi har tittat närmare på vad det innebär.

Nicholas Ahonen

Fastighetsprofilen Johannes Asp: "Bilarna måste bort från gatan och in i husen"

När Johannes Asp flyttade hem till Sverige efter en tid i Schweiz, slogs han av en tanke: varför är det så svårt att hitta parkeringsplatser i Stockholm? Det blev, visade det sig, en tanke som skulle forma hela hans kommande yrkesliv.

Alva Sundquist