Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investere i leiligheter

Er du interessert i å investere i leiligheter? Nå har du muligheten til å investere i leiligheter via Tessin. Tessin er en digital tjeneste der aktører i eiendomsbransjen kan søke finansiering for eiendomsprosjekter som du har mulighet til å investere i. Via Tessin kan du altså finne ulike typer eiendomsprosjekter som er på jakt etter kapital. Å investere i leiligheter har tidligere forutsatt mye kapital og stort nettverk. Tessin gjør det mulig for deg, sammen med andre investorer, å kunne investere i leiligheter på en digital plattform. Tessin er registrert som finansinstitusjon hos den svenske Finansinspektionen. Vi tilbyr eiendomsutviklere et forum der de kan søke kapital ved å søke finansiering i form av crowdfunding. Du som privatperson kan enkelt investere i leiligheter og andre typer eiendomsprosjekter via Tessin. Du investerer i leiligheter ved å registrere en konto hos Tessin. Når du har logget inn på plattformen, får du tilgang til informasjon om prosjektene som er på jakt etter finansiering. Du kan også melde interesse for å investere i spesifikke prosjekter. Det gjør du ved å reservere andeler. Dette er ikke bindende, men det er en forutsetning for at du skal kunne investere i prosjektet. Når du investerer i leiligheter, bør du være oppmerksom på at prosjektene på Tessin innebærer høy risiko. Høy risiko innebærer at investeringen kan gi usedvanlig høy avkastning, men betyr også at hele eller deler av investeringen kan gå tapt. Derfor bør du som planlegger å investere i eiendom undersøke beskrivelsen av og vilkårene for det enkelte prosjektet nøye og utførlig. Hvis du ikke har erfaring med å investere i leiligheter, er det en fordel om du søker hjelp hos en rådgiver før du investerer. På Tessin-kontoen din kan du også stille spørsmål om prosjektet til den aktuelle prosjekteieren. Når investeringen er gjennomført, får du kvartalsvise rapporter om statusen i prosjektet. Les mer om de prosjekt som har søkt finansiering via Tessin.

Les mer