Bovik Investment • Stockholm

Invester i Igangværende projekt med dobbelthuse i penderafstand

En ejendomsudvikler har igangsat byggeriet af 19 ejerlejligheder syd for Stockholm. Lånet løber op til 12 måneder med 12 % i årligt afkast og sikres med ejendomspant og selvskyldnerkaution.
Sovrum
Sovrum

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett projekt om 19 bostäder i Salem kommun, ca 30 min söder om Stockholm. Projektet byggstartade i februari 2019 och tre parhus färdigställs inom kort. I dagsläget är 10 av 19 bostäder sålda med bindande förhandsavtal.

De första bostäderna planeras vara inflyttningsklara i augusti 2019. Resterande enheter väntas tillträdas successivt i takt med färdigställandet, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna.

Bolaget lånar nu in upp till 16 mkr i en tredje kapitalresning i syfte att delfinansiera färdigställandet av projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 12 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • 10 av 19 enheter sålda med bindande avtal
  • Fastighetspant
  • Byggstartat

Rejst kapital
16 120 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
217
Investeringstype
Lån
Løbetid
Op til 12 måneder
Årligt mål for afkast
12 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19131-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.