Bostadsrättsföreningen Nackasjöstaden • Stockholm

Invester i Boliger tær ved vandet i Nacka - kapitalrejsning 2

Invester i boligprojekt i den populære bydel Boo i Nacka kommune. Der er bevilget byggetilladelse og byggeriet blev sat i gang i juni 2017. Investeringen løber over 12-14 måneder med 10 % i årligt afkast.

Översikt

En bostadsutvecklare verksamt i Stockholmsområdet uppför bostadsrätter i Nacka i Stockholm. Under 2016 omsatte bolaget 40 mkr och prognostiserar en omsättning om ca 70 mkr under 2017.

Bolaget reste kapital under mars 2017 via Tessin för att finansiera den första fasen i projektet. Delfasen bestod av att tillträda fastigheterna, utföra markarbete samt inleda byggnationen. Fastigheterna är nu tillträdda och samtliga markarbeten är slutförda.

Bolaget genomför nu en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av åtta lägenheter och två komplementhus och lånar in ca 13 mkr. Investeringen har en löptid om ca 12 – 14 månader med 10 % årlig avkastning och säkerställs med fastighetspant, andrahandspantsättning av aktier samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Projektet är långt gånget
  • Gediget track-record med projekt i attraktiva lägen
  • Pant i fastighet

Rejst kapital
13 100 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
151
Investeringstype
Lån
Løbetid
12-14 måneder
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17121-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.