Brf Fresta Park • Upplands Väsby

Invester i Bostadsprojekt med 30/31 sålda enheter

Investera i uppförandet av 31 bostadsrätter i Upplands Väsby. Lånet löper upp till 15 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför ett nytt kvarter med 31 bostadsrätter i Upplands Väsby ca 25 min norr om Stockholm. Intresset har varit stort och i dagsläget är 30 bostäder sålda med bindande förhandsavtal. Projektet löper enligt plan där schaktarbetet är pågående och markarbete för vatten och avlopp kommer att påbörjas inom kort. Gjutning av grund väntas starta vid årsskiftet och inflytt är beräknad till augusti/ september 2020.

Under 2016 genomförde teamet bakom bolaget en kapitalresning via Tessin som återbetalades under vintern 2017. Organisationen har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och arbetar idag parallellt med liknande bostadsprojekt i norrort. Bolaget som ställer borgen för den aktuella resningen redovisade en soliditet på ca 84 % i det senaste bokslutet.

Enligt plan genomförs nu en andra kapitalresning om upp till 10 mkr för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 15 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Tidigare återbetald resning via Tessin
  • Försäljningsgrad på 97 %
  • Fastighetspant

Rejst kapital
10 100 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
103
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 15 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19159-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.