Bårdskäraren 3 AB • Sala

Invester i Expansion av etablerad fastighetskoncern

En fastighetskoncern planerar att expandera genom nya förvärv. Lånet löper upp till 48 mån med en årlig amortering. Årsräntan uppgår till 8 % och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern som äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige, planerar att expandera sin verksamhet. Koncernen har ett befintligt fastighetsbestånd om ca 700 enheter beståendes av bostäder och lokaler fördelade på 24 orter. Beståndet har värderats till ca 400 mkr. Koncernen har sedan tidigare genomfört två kapitalresningar via Tessin som återbetalades till investerarna under hösten 2018 och hösten 2019.

Återbetalningen av det aktuella lånet planeras ske genom kassaflöde från den löpande koncernverksamheten och kommer att amorteras med 25 % av det totala lånebeloppet per år, inklusive upplupen ränta. Koncernen redovisade en omsättning på ca 33 mkr med en balansomslutning om ca 228 mkr och bolaget som ställer borgen redovisade en balansomslutning om ca 58 mkr per det senaste bokslutet.

Bolaget lånar nu in upp till 10,5 mkr för att möjliggöra fortsatt expansion. Lånet löper upp till 48 mån med årlig amortering och en årsränta på 8 %, samt säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Kapitalstark fastighetskoncern
  • Två återbetalda kapitalresningar via Tessin
Rejst kapital
10 460 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
107
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 48 mån
Årligt mål for afkast
8 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19162-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.